Hopp til innhald

NDLA film

  Filmsamlingar

  Her finn du filmar frå eksterne filmsamlingar som til dømes NRK og NFIs Filmbib. Filmane eignar seg godt til læring på grunn av lengde, vinkling og måten dei behandlar aktuelle tema og problemstillingar på. Nokre av filmane har eigne oppgåver knytte til læreplanmål i fag.

  Læringsressursar

  Filmsamlingar

  Fagstoff

  Oppgåver og aktivitetar

  Kjeldemateriale