Hopp til innhald

NDLA Film

Berekraftig utvikling

Berekraftig utvikling er eit tverrfagleg tema som handlar om å verne livet på jorda og om langsiktig og fornybar planlegging av samfunnet. Her er aktuelle filmar om emnet.