Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Mediedeltakelse og medborgerskap

Mediedeltakelse og medborgerskap handler om mediebruk og rollen din som aktiv og kritisk deltaker i mediene. Hvilke muligheter og ansvar følger rollen? Du skal drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og se på hvordan mediene påvirker individ og samfunn.

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati

Ytringsfrihet handler om retten til å si det du mener. Det er en grunnleggende rettighet som står sterkt i Norge. Pressefrihet viser til pressens rett å drive med informasjon, kritikk og debatt, uten forhåndskontroll. Ytrings- og pressefrihet er en forutsetning for demokratiet vårt.

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati