Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne forklare hva som ligger i begrepet retorisk medborgerskap
  • ha undersøkt hvordan debattkulturen i sosiale medier kan bidra til å hemme eller fremme ytringsfrihet
  • ha kunnskap om hvilke konsekvenser hets på sosiale medier kan få for demokratiet
  • ha kjennskap til rollen som aktiv og kritisk deltaker i mediene, samt å kunne diskutere muligheter og ansvar denne rollen medfører