Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Mediedeltakelse og medborgerskap

Mediedeltakelse og medborgerskap handler om mediebruk og rollen din som aktiv og kritisk deltaker i mediene. Hvilke muligheter og ansvar følger rollen? Du skal drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og se på hvordan mediene påvirker individ og samfunn.

Statistikk og kildekritikk

Når du jobber i mediebransjen, er det viktig å kunne forstå og videreformidle statistikk på en forståelig måte. Dette emnet handler om tolkning og presentasjon av statistiske data. Hvordan unngår du å bli lurt av statistikk, og hvordan bruker du statistikk korrekt?

Læringsressurser

Statistikk og kildekritikk