Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Visualisering av datasett

Diskuter statistiske framstillinger, test ut visualisering av data og diskuter hvorfor kompetanse på å lese tallgrafikk er sentral for å utøve god kildekritkk.
En gruppe mennesker samarbeider om statistikker. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

1 Diskuter visuell fremstilling av statistikk

Les følgende sak:

Artikkelen "Venstre dempet skrytegrafen om klimakutt etter massiv kritikk" på nrk.no

 • Diskuter framstillingen av talldata i de to grafene med en medelev. Hva er riktig og hva er galt med hver av dem? Hvorfor har den ene av grafene fått så mye kritikk?
 • Hva tenker dere er det viktigste som kommer fram i nyhetsartikkelen?

2 Undersøk visualiseringer

Undersøk ulike visualiseringer gjort i verktøyet Flourish av datasettet Norsk mediebarometer 1990–2018 fra SSB.

Plukk ut og svar på noen av spørsmålene nedenfor:

 1. Forklar hva X- og Y-akser står for, for hver visualisering.
 2. Vurder om visualiseringene viser kildedatasettet på en god måte. Her er lenke til datasettet: datasettet Norsk mediebarometer 1990-2018 fra SSB.
 3. Hvordan tenker dere det er mulig å visualisere mediebruksutviklingen mer presist enn i eksemplene over?
 4. Dersom du vil vise at trykte medier blir mindre brukt, hvordan kan du vise det med grafer?
 5. Hvilken framstilling forteller oss mest om den totale bruken av medier?
 6. Noen av grafene er relativt flate, hva kan det skyldes?
 7. Leser folk mindre nyheter nå enn i 2011?
 8. Spiser internettbruken av andre medier, eller kommer den på toppen av det andre?

3 Lek deg med visualisering

Bruk “Duplicate and edit” på en av grafene, velg 'Data' og gjør endringer i visningsvalgene. Du kan også fjerne deler av datasettet.

 • Velg deg et fokus, f.eks. kan du velge bort mediebruken det skjer minst med fra 1990–2018.
 • Eventuelt – hvordan kan du synliggjøre på en tydeligere måte økningen i bruk av internett i forhold til de andre mediene?
 • Klarer dere å få visualiseringene til å bløffe eller vise noe på feil måte?

4 Sett deg inn i hva tallgrafikk er og vurder ulike eksempler

 1. I denne artikkelen på tallgrafikk.no får du vite hva tallgrafikk og datavisualisering er. Oppsummer det du får vite her gjennom å formulere tre setninger med egne ord.
 2. Gå inn og undersøk disse eksemplene på datavisualisering på nettsidene til Tallgrafikk. Bli enige med en medelev om hvilke av eksemplene som formidler et datasett best.

5 Diskuter

Hvordan og hvorfor er kompetanse på datavisualisering sentral i kildekritikk og kritisk mediekompetanse?

 • Hva bør dere se etter når dere får presentert grafer og statistikk?
 • Finnes det typiske måter data vises feil på?
 • Hvordan kan dere raskt se om noen prøver å bløffe eller vise noe annet enn det tallene forteller?
CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Guttorm Hveem.
Sist faglig oppdatert 20.11.2019

Læringsressurser

Statistikk og kildekritikk