Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fordyp deg i statistikk og mediebruk

I denne oppgaven skal du fordype deg i statistikk om mediebruk i Norge i dag, som er hentet fra tilgjengelige data fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Foto av ei gruppe på fire personer som sitter ved et bord og samarbeider om statistikk. De har grafer og tabeller på papir og datamaskin.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Studer Statistisk sentralbyrås faktaside om mediebruk.

  1. Hva kan denne siden fortelle deg om utviklingen i mediebruken i Norge de siste 30 årene?
  2. Plukk ut de tre viktigste tendensene ved utviklingen i mediebruken de siste 30 årene. Forklar hvorfor du har valgt nettopp disse tre.
  3. Hvordan vil du forklare disse endringene i mediebruken?
  4. Diskuter det du har kommet fram til, med en medelev. Del deretter tankene dere har gjort dere, med resten av klassen.

Oppgave 2

I denne oppgaven skal du øve deg på å jobbe med statistikk. Du skal selv velge ut ulike variabler som år, medietype, kjønn og alder.

  1. Ta utgangspunkt i statistikkbanken fra Norsk Mediebarometer. Først gjør du deg kjent med denne statistikkbanken for å se hvilke muligheter som ligger i den.
  2. Deretter utformer du en problemstilling som du ønsker å finne svar på. Et eksempel på en slik problemstilling kan være: Hvor mye tid brukte kvinner i aldersgruppa 16–24 år på digitale spill i 2015 og i år?
  3. Presenter problemstillingen din for en medelev. Diskuter dere fram til en felles problemstilling som dere ønsker å utforske sammen.
  4. Bruk data i statistikkbanken til å belyse eller svare på problemstillingen.
  5. Del det dere har funnet ut, med resten av klassen.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 11.12.2020

Læringsressurser

Statistikk og kildekritikk