Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Mediedeltakelse og medborgerskap

Mediedeltakelse og medborgerskap handler om mediebruk og rollen din som aktiv og kritisk deltaker i mediene. Hvilke muligheter og ansvar følger rollen? Du skal drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og se på hvordan mediene påvirker individ og samfunn.

Mediebruk og mediepåvirkning

Digitalisering av medieteknologi og medieplattformer har ført til spredning av personlige brukerflater og voksende bruk av internett og apper til alle tenkelige formål. Det preger mediebruken vår og innvirkningen den har på oss.

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning