Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Influensere og kroppspress

En influenser kan nå mange med innleggene sine og har dermed makt til å påvirke holdninger og oppfatninger hos en stor målgruppe. Noen influensere får kritikk for å produsere innhold som bidrar til kroppspress. I denne oppgaven skal du skrive en drøftingstekst om temaet influensere og kroppspress.
Ung, veltrent kvinne tar en selfie av kroppen sin, klar til å deles på sosiale medier. Foto.

Skriv en tekst der du drøfter denne problemstillinga

Noen influensere får kritikk for å produsere innhold som bidrar til kroppspress. Hvorfor bør influensere være ansvarsbevisste når det gjelder kroppspress?

  • Vis til ulike argumenter og konkrete eksempler.
  • Finn og vurder skriftlige kilder du kan vise til i teksten.

Videre finner du tips til hvordan du kan jobbe med de ulike fasene i en drøftingsoppgave.

Fase 1: Idémyldring

Før du setter i gang med skrivinga, bør du alltid sette av tid til idémyldring. Det er i denne fasen du skal skrive ned alle ideene og kunnskapen du har om emnet. Og om dere avslutter idémyldringsfasen med å myldre sammen hele klassen, ender du opp med veldig mange gode ideer å skrive om.

A) Idémyldring aleine

Før du setter i gang med skrivinga, bør du alltid sette av tid til idémyldring. Det er i denne fasen du skal skrive ned alle ideene og kunnskapen du har om emnet.

B) Idémyldring i grupper

Gå sammen eller grupper. Gå gjennom alt dere har skrevet ned. Pass på å notere underveis. Du får mye god kunnskap og nye ideer av å lytte til andre.

C) Idémyldring i plenum

Skriv ned alle argumentene de ulike gruppene har, på tavla.

  • Diskuter i fellesskap: Hvilke av disse argumentene er de viktigste? Sett ulike tall foran argumentene, som viser hvordan dere vekter dem.

  • Når dette arbeidet er ferdig, må du passe på å ha skrevet ned alt som står på tavla. Dette skal være arbeidsdokumentet ditt underveis i skrivinga.

Fase 2: Lag et godt avsnitt

Mange setter i gang med innledninga når de skal skrive fagartikkel. Men mye lurere er det å starte på hoveddelen. Spar heller innledninga til sist, for du kan jo ikke presentere hoveddelen før den er skrevet?

Vi starter altså med å skrive et avsnitt i hoveddelen. Nå skal du øve på å skrive akademisk. Det vil si at du skal

  • skrive objektivt
  • henvise til en kilde i avsnittet ditt

Fase 3: Skriv resten av hoveddelen

Nå har du lært hvordan du kan bygge opp et avsnitt i en fagartikkel. Bruk prinsippene du har lært her, til å skrive ferdig hoveddelen i fagartikkelen din.

Fase 4: Skriv innledninga

Fase 5: Skriv avslutninga

Fase 6: Sluttfør fagartikkelen

Før du leverer fagartikkelen, bør du følge disse råda:

  • Les godt gjennom teksten. Det er en fordel om du leser den høyt for deg selv. Da vil du lettere oppdage dårlige setninger eller manglende sammenheng.
  • Spør en medelev om dere kan lese hverandres tekster. Si at du vil ha både ros og ris. Husk at du lærer av tilbakemeldinger om hvordan du kan forbedre deg. Det er også viktig at du gir konstruktive tilbakemeldinger til medelever.
  • Rett opp etter tilbakemeldingene fra medeleven.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Aasa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.11.2020

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning