Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha bedre forståelse for hvordan medier påvirker individ og samfunn

gjennom å

  • kunne gjøre rede for og reflektere over ulike teorier om mediepåvirkning
  • ha utforsket mediebruk blant barn og unge