Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Mediedeltakelse og medborgerskap

Mediedeltakelse og medborgerskap handler om mediebruk og rollen din som aktiv og kritisk deltaker i mediene. Hvilke muligheter og ansvar følger rollen? Du skal drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og se på hvordan mediene påvirker individ og samfunn.

Falske nyheter og konspirasjonsteorier

Falske nyheter, konspirasjonsteorier og propaganda er desinformasjon og misinformasjon som på ulike vis truer demokratiske prosesser og idealer.

Læringsressurser

Falske nyheter og konspirasjonsteorier