Hopp til innhold

Fagartikkel

Konsekvenser av falske nyheter

Falske nyheter kan få paranoide personer til å begå alvorlig kriminalitet. Men enda mer alvorlig er det når store grupper i samfunnet mister tilliten til den informasjonen mediene gir. Da er demokratiet i fare.

LK20LK06
Mann med hendene over hodet overgir seg til politiet. Foto.

Edgar Maddison Welch overgir seg til politiet etter å ha aksjonert mot en restaurant som var beskyldt for å huse et pedofilt nettverk.

«Pizza-gate» og Covid-19

I desember 2016 gikk Edgar M. Welch inn på pizzarestauranten Comet Ping Pong i Washington D.C., rettet geværet mot en av de ansatte og fyrte av flere skudd med en AR-15-rifle. Heldigvis ble ingen skadet. Bakgrunnen for angrepet var en konspirasjonsteori som hadde spredt seg på Internett om at det var organisert et pedofilnettverk i kjelleren på pizza-restauranten. Welch ønsket å komme til bunns i konspirasjonen og dro over 500 km for å redde barna. I 45 minutter gjennomsøkte han restauranten, uten å finne noe. Deretter kom han ut med hendene over hodet. Konspirasjonen var usann, og Welch har senere erkjent seg skyldig.

I forbindelse med Covid-19-pandemien har konspiratoriske forklaringer begynt å spre seg. En av forklaringene er at pandemien skyldes stråling fra mobilnettverket 5G. Det har ført til at flere mobilmaster med 5G-utstyr har blitt satt fyr på i Storbritannia.

Dette er eksempler på hvilke katastrofale konsekvenser falske nyheter kan få. Heldigvis er de fleste av oss i stand til å skille mellom ekte og falske nyheter.

Mediene er avhengige av tillit

Mediene roter det til for seg selv. Kulturkommentator Agnes Moxnes mener norske medier må slutte å snakke til folket og heller snakke med dem.

Generelt er tilliten til offentlige institusjoner høy i Norge. Tillit gjør det enklere å samarbeide og utføre felles oppgaver i et samfunn. Men tilliten til mediene er svekket. I Norge har vi tillit til at mediene ivaretar ytringsfriheten på en god måte. Men ifølge en undersøkelse har en av tre liten eller ingen tillit til hvordan mediene setter søkelys på egen rolle. Unge mennesker er mest skeptiske. Tilliten øker med alderen.

Under Covid-19 utbruddet våren 2020 viser en undersøkelse gjort av Medietilsynet at vi nordmenn hadde stor tillit til nyhetene fra NRK og TV 2. “Tallene kan indikere at nasjonale tv-kanaler oppleves viktigere under en krise som den vi opplever nå”, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

De tradisjonelle mediene, som blant annet NRK, Aftenposten, VG og Dagbladet, møter en økt konkurranse fra alternative medier. En undersøkelse som nyhetsbyrået Reuter gjorde i 2016, viser at 46 % av oss nordmenn stoler «stort sett» på nyheter, og tilliten til journalister ligger på bare 32 %. Det kan føre til at vi søker til alternative nyhetskilder. Redaktør Brooke Binkowski i faktasjekknettstedet Snopes.com hevder at falske nyheter øker fordi vi ikke lenger stoler på mediene.

Til ettertanke

Hvor stor tillit har du til at mediene setter søkelys på sin egen samfunnsrolle?

Hva kan være årsaken til at yngre har lavere tillit til mediene enn andre aldersgrupper?

Årsaker og tiltak

Hva kan så være årsakene til disse tillitsproblemene? Seniorforsker Petter Bae Brandtzæg ved SINTEF peker på følgende årsaker:

  • sviktende inntekter og knappe ressurser i nyhetsmediene
  • faktasjekking og kritisk journalistikk nedprioriteres
  • økende behov for å publisere sensasjonspregede nyheter fordi antall klikk og visninger er viktige mål på suksess

Kan mediene gjøre noe for å øke tilliten? Brandtzæg mener at mediene kan være mer åpne og etterrettelige om hvordan de jobber, blant annet ved å fortelle deg som mottaker om hva og hvordan de faktasjekker. På den måten hever mediene kvaliteten på journalistikken. Slik kan du bedre forstå hvilke valg nyhetsmediene gjør.

Falske nyheter, ytringsfrihet og demokrati

Journalistenes oppgave er å tolke verden rundt oss på vegne av oss alle. Hvis vi mister tilliten til at de gjør det på en god nok måte, er dette bekymringsfullt for demokratiet. Et moderne og opplyst folkestyre er helt avhengig av at det har mangfoldig og sannferdig tilgang på nyheter og annen informasjon. Mistilliten til mediene er størst blant velgerne på høyresiden i norsk politikk og de som er mest innvandringskritiske.

Organisasjonen Reporters without Borders er bekymret for at mange politiske regimer bruker fokuset på falske nyheter til å begrense ytringsfriheten. Både i USA og i flere europeiske og afrikanske land finner vi eksempler på at politikere anklager tradisjonelle nyhetsmedier for å bringe falske nyheter. Slik er de med på å svekke tilliten til mediene.

Hva er det som står på spill hvis falske nyheter brer om seg?

  • Det kan så tvil om medienes troverdighet, noe som kan svekke demokratiet.
  • Det kan påvirke resultatet ved valg av politiske representanter.
  • Pressen har fungert som det Harald Stanghelle har kalt «samfunnets leirbål», noe vi alle samles rundt. Falske nyheter kan føre til en mer fragmentert debatt som er styrt av algoritmer.
Sist oppdatert 13.04.2020
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Falske nyheter og konspirasjonsteorier