Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser og presenter data om mediebruk

I denne oppgaven skal dere bli kjent med og bruke statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om medievanene i Norge. Dere skal se på andelen som har brukt Internett, og hvor mange minutter som brukes på Internett en gjennomsnittsdag, fordelt på kjønn, alder og utdanning.
Elever som samarbeider. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaven skal du løse sammen med to medelever. Siden dette er en åpen oppgave, må dere diskutere dere fram til hvordan oppgaven bør løses. Dere må lage egne tabeller og analysere informasjonen i de tabellene dere har valgt å lage.

Problemstillingen dere skal finne svar på, er:

Hvordan skiller de unges bruk av Internett seg ut fra bruk av Internett i andre grupper i det norske samfunnet?

Den aktuelle tabellen finner dere her: Norsk mediebarometer

  • Lag en presentasjon for resten av klassen på ca. fem minutter, hvor dere presenterer det dere har kommet fram til ved hjelp av tabeller, diagrammer og andre former for illustrasjoner. Her kan dere bruke et valgfritt presentasjonsverktøy. Det kan være en vanlig PowerPoint- eller Prezi-presentasjon, eller kanskje dere tar utfordringen med å bruke et infographic-verktøy.
  • Gjennomfør presentasjonen for resten av klassen. Alle i gruppa skal være aktive under presentasjonen.
  • Når alle gruppene har presentert sine funn, diskuterer klassen seg fram til et felles svar på problemstillingen.
CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 28.11.2018

Læringsressurser

Statistikk og kildekritikk