Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du:

  • kunne gjøre rede for begrepet rasisme og forklare hva som er forskjellen på strukturell rasisme og hverdagsrasisme
  • ha kjennskap til hvordan omtalen av rasisme i mediene kan påvirke samfunnsdebatten
  • kunne reflektere rundt hvordan den offentlige samtalen om rasisme påvirker oss
  • få kjennskap til rollen som aktiv og kritisk deltaker i mediene gjennom å ha laget et innlegg mot rasisme i sosiale medier