Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Offentlig samtale om rasisme

Hvordan er den offentlige samtalen om rasisme i Norge, og hvordan påvirker den oss?

Redaksjonelle medier og offentlig samtale

I et demokrati er meningsutveksling og uenighet grunnleggende. Ytringsfriheten er et effektivt middel i møte med uønskede og ekstreme ytringer.

Redaksjonelle medier har ansvar for å legge til rette for en åpen samfunnsdebatt om rasisme. Et mangfold av stemmer i mediene er en forutsetning for demokrati. Saker som setter søkelyset på diskriminering og ulike former for rasisme, kan påvirke samfunnsdebatten. Mediene skal speile hele samfunnet og må ta samfunnsrollen sin på alvor.

1. Se hvordan Supernytt på NRK inviterer til debatt om rasisme, i dette innlegget på TikTok:

2. Reflekter over disse spørsmålene:

 • På hvilken måte legger Supernytt til rette for en åpen debatt om rasisme med dette innlegget?
 • Hvem er målgruppa for denne TikTok-videoen?
 • Hvordan blir du påvirket av dette innlegget?
 • Hvorfor tror du Supernytt har brukt TikTok som plattform når de skal invitere til debatt om dette temaet?

3. Gå sammen to og to. Søk i ulike nettaviser.

 • Finn saker som tar opp temaer knyttet til rasisme og diskriminering.
 • På hvilken måte setter sakene søkelyset på rasisme?
 • Mediene har makt til å påvirke hva og hvem som slipper til i offentligheten. Tror dere disse sakene føles relevante for grupper som utsettes for rasisme?
 • På hvilken måte bidrar disse sakene til en opplyst og åpen offentlig samtale om rasisme?

Ungdommer som bruker sosiale medier. Illustrasjon.

Sosiale medier og offentlig samtale

Også sosiale medier spiller en viktig rolle i den offentlige samtalen. Ved å si fra og protestere mot diskriminering og rasistiske ytringer på ulike sosiale plattformer, kan vi påvirke mange mennesker. En opplyst og åpen offentlig samtale kan føre til endringer.

Grove, hatefulle eller diskriminerende ytringer kan straffes med bøter eller fengsel. Dette gjelder også ytringer som blir publisert i digitale medier.

1. Se hvordan Maria Mena tar et oppgjør med rasisme, i dette Instagram-innlegget:

Maria Mena: Hvem sier det ikke finnes rasisme i Norge?

Innlegget til artisten Maria Mena fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier. Mange mennesker engasjerte seg i saken, kom med støttende meldinger og tok et klart standpunkt mot rasisme. Maria Mena valgte også å anmelde den rasistiske kommentaren. Les mer om det i relatert artikkel:

Relatert innhold

2. Reflekter over disse spørsmålene:

 • Hvordan bidrar Maria Mena til den offentlige samtalen med dette innlegget?
 • På hvilken måte viser Mena samfunnsansvar gjennom å publisere et innlegg som dette?
 • Hvorfor tror du Mena valgte å politianmelde den rasistiske kommentaren?
 • På hvilken måte kan et innlegg som dette endre den offentlige samtalen om rasisme?

Relatert innhold

Hvordan kan du bruke din stemme for å motvirke og forhindre rasisme og diskriminering? I denne oppgaven skal du kjempe mot rasisme i sosiale medier.

Rasisme kan få store konsekvenser for både enkeltindivider, grupper og samfunn. Det er viktig at mediene setter søkelyset på ulike former for rasisme.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 18.01.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati