Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ungdom og ytringer

Har du noen ganger latt være å si meningen din i frykt for å få negative reaksjoner? Mange ungdommer opplever å bli hetset og latterliggjort når de deler meningene sine. I denne oppgaven skal vi se nærmere på hvilke konsekvenser det kan få.
Rødt ansikt med åpen munn. Det kommer en svart snakkeboble ut av munnen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Over 50 prosent av ungdom i dag opplever å få negative reaksjoner i form av hets og latterliggjøring når de sier meningen sin. Det viser en undersøkelse som Opinion har gjennomført for Stortinget, om ytringer blant ungdom.

Dette kan føre til at mange unge mennesker lar være å ytre seg.

Jenter er mest utsatt. Undersøkelsen viser at flere jenter enn gutter opplever å få negative kommentarer i sosiale medier.

1. Se nyhetssaken fra Dagsrevyen på NRK, og les relatert artikkel fra nrk.no:

Relatert innhold

Hets og latterliggjøring kan virke begrensende på ytringsfriheten, for det kan føre til at færre ungdommer tør å ytre seg i offentligheten. Dette kan få konsekvenser for den offentlige samtalen og demokratiet vårt.

Et mangfold av stemmer i den offentlige samtalen er en forutsetning for demokrati. Vi trenger det unge perspektivet i samfunnsdebatten. I et demokrati er meningsutveksling og uenighet grunnleggende.

2. Gå sammen to og to. Reflekter over disse spørsmålene:

 • Har du fått negative reaksjoner, for eksempel blitt møtt med hets eller latterliggjøring, når du har sagt meningen din?
 • Hvilke konsekvenser fikk det for deg?
 • Halvparten av dagens unge opplever at ytringer blir møtt med negative reaksjoner. Hva kan det føre til?
 • Ifølge undersøkelsen fra Opinion er jenter mest utsatt for negative reaksjoner. Hvorfor tror du jenter er mest utsatt?
 • Hvorfor er det viktig å slå ring rundt ungdom som ønsker å ytre seg i samfunnsdebatten?
 • Noen hevder at unge mennesker bør bli tøffere til å fronte meningene sine, og ikke la seg stoppe av latterliggjøring og hets. Hva mener du?
 • Hvem sitt ansvar er det å legge til rette for en åpen og trygg samfunnsdebatt?
Kvinne leser hatefulle ytringer på mobiltelefon og holder hånden foran halve ansiktet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

3. Hva kan netthets føre til? Lag en ordsky.

Gruppeoppgave: Lag en ordsky som viser hva gruppa di forbinder med konsekvenser av netthets. Dere kan bruke nettverktøyet Wordclouds til å lage ordskyer.

En ordsky er en visuell framstilling av tekst. Den lages ved at vi setter sammen ord som passer inn under et spesifikt tema. De mest frekvente ordene blir de mest synlige i ordskyen.

Framgangsmåte

 • Del klassen inn i to grupper etter kjønn.
 • Alle jentene noterer fem ulike ord/setninger som de mener beskriver ulike konsekvenser av netthets. Guttegruppa gjør det samme.
 • Skriv stikkord. Dersom dere for eksempel mener at konsekvenser av netthets utfordrer demokratiet, skriver dere "utfordrer demokratiet".
 • Deretter legger gruppene stikkordene inn i ordskyer. Hver gruppe skal lage én ordsky.
 • Hvis flere i gruppa har notert de samme stikkordene, skriver dere dem inn flere ganger. Det er antall like ord som avgjør hvor store ordene til slutt blir i ordskyen.
Tips

Unngå å bruke mellomrom mellom ord: Dersom det du skal skrive ned, er en setning eller et sammensatt ord, må du skrive det ned som et sammenhengende ord uten mellomrom. Du kan også bruke understrekingstegn mellom ordene for å gjøre informasjonen mer tydelig. For eksempel slik: "utfordrer_demokratiet".

 • Til inspirasjon gir vi dere noen eksempler på andre konsekvenser av netthets:

  • hindrer samfunnsdeltakelse
  • begrenser ytringsfriheten
  • påvirker samfunnsdebatten
  • fravær av stemmer
 • Skriv til slutt ut ordskyene, og plasser dem på et godt synlig sted i klasserommet.

4. Refleksjon

Studer de to ulike ordskyene. Reflekter deretter over disse spørsmålene i klassen:

 • Hvilke ord er framhevet i de ulike ordskyene?
 • Er det forskjell på hva gutter og jenter oppfatter som konsekvenser av netthets? Hva kan i så fall være grunnen til det?
 • Hvilke likheter er det mellom de ulike ordskyene?
 • Hvorfor er det viktig å sette søkelyset på ulike konsekvenser av netthets?
 • Hvordan kan dere bidra til å forhindre netthets?
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 29.01.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati