Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Ytringsfrihetens helter og skurker

Lag en grafisk framstilling av en person du mener er, eller har vært, en forkjemper for ytringsfrihet. Eller velg en person som står for det stikk motsatte.
Bilde fra demonstrasjon mot OL i Sotsji. Popkunst-inspirert banner som viser en sminket Vladimir Putin med et regnbueflagg i bakgrunnen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det grafiske arbeidet skal bli en del av en større utstilling som klassen lager sammen. Budskapet skal være at ytringsfrihet er viktig.

Målet er å skape interesse for personen du framstiller, og lære mer om hva vedkommende har betydd for ytringsfriheten i sitt eget land eller verden som helhet.

Resultatet av arbeidet skal bli en utstilling av plakater og korte tekster som forteller om personens engasjement for eller problematiske tilnærming til ytringsfrihet.

1) Arbeidsoppdrag

 1. Start med å gjøre research på temaet ytringsfrihet.
 2. Fortsett med å søke etter informasjon om personer som har kjempet for – eller som fremdeles kjemper for – ytringsfrihet, eller personer som har motarbeidet menneskers rett til ytringsfrihet.
 3. Velg en kjent person du ønsker å presentere.
 4. Sett deg inn i fagstoff om grafisk design, som innføring i fargebruk, typografi, form og komposisjon.
 5. Tenk nøye gjennom hva du ønsker å kommunisere med det grafiske produktet ditt, og hvilke virkemidler du vil bruke for å uttrykke det du ønsker.
 6. La deg inspirere av andres arbeid. Finn ulike grafiske framstillinger av portretter. Studer og vurder bruk av farger, former og komposisjonsprinsipper.
 7. Finn et foto av personen som du kan bearbeide. Undersøk hvem som har opphavsrett til bildet, og om det eventuelt er lov å publisere en remikset versjon av det.
 8. Produser det grafiske medieproduktet.
 9. Lag så en bildetekst på maksimum 100 ord som fokuserer på personens engasjement for eller problematiske tilnærming til ytringsfrihet.
 10. Lagre produktet som PDF i A3-format, og skriv det ut. Skriv også ut bildeteksten.
 11. Sett opp en utstilling.

2) Etterarbeid

Studer den ferdige utstillingen.

Skriv så en faglig tilbakemelding til en medelev:

 • Teksten skal fokusere på de designmessige grepene du synes eleven har brukt på en god måte.
 • I den faglige tilbakemeldingen skal du også gå inn på hvordan medieproduktet kommuniserer. Kommer budskapet tydelig fram?
 • Hvilken påvirkningskraft har dette medieproduktet? Hvordan blir du påvirket av denne grafiske framstillingen?
 • Vis fagkunnskap, og bruk fagbegreper.
 • Relatert innhold

  I et demokratisk samfunn har alle lov til å ytre seg. Mediene har et spesielt ansvar for å informere om det som skjer, og for å avsløre maktmisbruk.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe og Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 12.07.2017

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati