Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Undersøk ytringer i sosiale medier

I denne oppgaven skal du undersøke hvordan debattkulturen i sosiale medier bidrar til å hemme eller fremme ytringsfrihet.
Nettverk i sosiale medier. Svarte brikker formet som mennesker står på et spillbrett. De diskuterer med hverandre, og det er tegnet streker mellom dem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Sjikane og trusler i politikken

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var i sin trusselvurdering i 2020 spesielt bekymret for økt sjikane, personlig uthenging og truende ytringer mot unge politikere, kvinnelige politikere og politikere som er engasjert i innvandrings -, miljø- og avgiftspolitikk.

Se de første fem minuttene av Dagsrevyen mandag 24. mai 2021.

 • Hvem er Lan Marie Berg, og hvilket parti representerer hun?

 • Hva kjennetegner den sjikanen og de truslene hun som ung, kvinnelig politiker har blitt utsatt for?

 • Hvorfor tror du unge, kvinnelige politikere er spesielt utsatt for netthets og trusler?

 • KS (kommunesektorens organisasjon) gjennomførte i 2019 en undersøkelse blant 1 700 norske lokalpolitikere: 4 av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler.
  Gjør rede for hva undersøkelsen viser om omfanget av sjikane og trusler mot lokalpolitikere, og hvordan hetsen påvirket dem.

 • Hvilke konsekvenser kan netthets og trusler i sosiale medier på sikt få for det norske demokratiet?

Oppgave 2. Ubehagelige meningsytringer i sosiale medier

 • Ta utgangspunkt i de sosiale mediene du er medlem av. Gå på jakt etter meningsytringer som du oppfatter som ubehagelige, usaklige eller støtende.
 • Presenter meningsytringene for en medelev, og begrunn hvorfor du oppfatter dem som ubehagelige, usaklige eller støtende.

Oppgave 3. Les fagteksten

 • Les først fagteksten Sosiale medier og ytringsfrihet.

Relatert innhold

Oppgave 4. Lag en spørreundersøkelse

Jobb sammen i grupper.

 • Sett dere deretter inn i hvordan dere gjennomfører en spørreundersøkelse. Det ligger mye stoff om dette i Verktøykassa på NDLA.
 • Formuler en problemstilling som handler om temaet sosiale medier, debattkultur og ytringsfrihet.
 • Lag en spørreundersøkelse der dere spør jevnaldrende om deres forhold til ytringsfrihet i sosiale medier. Legg arbeid i utformingen: Spørsmålene må ikke være ledende, de må være lette å forstå, og de må gi relevant informasjon som belyser den problemstillingen dere har valgt å undersøke.
 • Tips: Bruk gjerne digitale verktøy for å gjennomføre spørreundersøkelsen. Google Skjemaer er et aktuelt alternativ.
 • Bearbeid data fra undersøkelsen, og presenter den for klassen og andre aktuelle mottakere.

Relatert innhold

Tips til hvordan du kan utforske ved hjelp av spørreskjema.

Oppgave 5. Hva kan vi gjøre for å få en bedre debattkultur i sosiale medier?

 • Ta utgangspunkt i funnene dere gjorde i undersøkelsen.
 • Diskuter i klassen og bli enige om tre viktige tiltak som dere mener vil bedre debattkulturen og fremme ytringsfrihet i sosiale medier.
CC BY-SASkrevet av Jan-Arve Overland og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 26.05.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati