Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • ha kunnskap om hvorfor ytrings- og pressefrihet er forutsetninger for demokratiet vårt
  • kunne gjøre rede for pressefrihetsindeksen til Reportere uten grenser
  • ha studert pressefrihetens kår i ulike land i verden
  • ha kjennskap til hvilke konsekvenser trusler og grov hets mot journalister får for demokratiet