Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Kjemp mot rasisme i sosiale medier

Mange mennesker blir utsatt for rasisme og grov hets i sosiale medier. Hvordan kan du bruke din stemme for å motvirke og forhindre rasisme og diskriminering? I denne oppgaven skal du vise at du er imot rasisme i sosiale medier.
Mørkhudet mann sitter alene og ser på en mobiltelefon. I bakgrunnen er ei gruppe med flere personer samlet. Foto.

Har du blitt utsatt for rasistiske ytringer i sosiale medier? Rasisme kan få store konsekvenser. Det kan føre til frykt, usikkerhet og angst. Rasistiske ytringer i sosiale medier kan også skape utfordringer for demokratiet vårt: De kan føre til at færre mennesker tør å si noe offentlig, fordi de er redde for konsekvensene.

Det er viktig å være klar over at straffeloven forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer overfor andre mennesker på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Grove, hatefulle eller diskriminerende ytringer kan straffes med bøter eller fengsel.

Ytringsfriheten er et effektivt middel i møte med uønskede og ekstreme ytringer. Ved å si fra og kjempe mot diskriminering og rasistiske ytringer kan du påvirke mange mennesker.

1. Undersøk og reflekter over rasisme i sosiale medier

Søk i ulike sosiale medier, og reflekter over spørsmålene i små grupper.

 1. Finner dere eksempler på rasistiske ytringer? Hva kan være konsekvensene av slike ytringer?
 2. Hva kan dere gjøre for å forhindre rasisme i sosiale medier?
 3. Hvorfor er det viktig at dere, som unge mediebrukere, viser at dere er imot diskriminering og rasistiske ytringer i sosiale medier?

2. Individuell oppgave: Utfør et praktisk arbeidsoppdrag

Hvordan kan du bruke din stemme og bekjempe rasisme i sosiale medier? Lag et innlegg mot rasisme.

 • Lag et innlegg som skal publiseres på en av de sosiale mediekanalene du bruker mye, for eksempel Snapchat, TikTok eller YouTube.
 • Vær bevisst på hvordan du kommuniserer. Det er viktig at budskapet kommer tydelig fram.
 • Bruk visuelle elementer og virkemidler som treffer målgruppa, og som er relevante for den sosiale mediekanalen du har valgt.
 • Målet er at innlegget skal sette søkelyset på hvordan unge mennesker kan bekjempe rasisme og diskriminering.

3. Vis hverandre innlegg, og svar på spørsmål

 • Hvilke visuelle elementer er brukt, og hvordan fungerer virkemidlene?
 • Hvordan kommer budskapet fram?
 • Hvem er målgruppa, og på hvilken måte treffer innholdet målgruppa?
 • Hvilken påvirkningskraft har dette innlegget?

4. Presenter innlegget ditt for resten av klassen

Få klassen til å reflektere over disse spørsmålene:

 • Hvordan påvirker innlegget elever i klassen?
 • Hvordan kan et inkluderende skolemiljø med fokus på dialog og mangfold forhindre rasisme og diskriminering?

Relatert innhold

Rasisme kan få store konsekvenser for både enkeltindivider, grupper og samfunn. Det er viktig at mediene setter søkelyset på ulike former for rasisme.

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 25.01.2021

Læringsressurser

Ytringsfrihet, pressefrihet og demokrati