Hopp til innhold

Driftsstøtte (IM-ITK vg2)

Lab og prosjekter

Her finner du forslag og veiledninger til prosjekter som kan settes opp i en lokal datalab eller virtuelt, enten lokalt eller i skyen.

Datalab med Windows Server

Bedriftsnettverk bruker en del systemer og tjenester vi ikke er vant med fra hjemmenettverk. Å sette opp en testlab som simulerer et lite bedriftsnettverk, er en fin måte å sette seg inn i systemene på. Her finner du læringsstier som går gjennom forskjellige datalab-oppsett med Windows Server.

Læringsressurser

Datalab med Windows Server

Læringssti

Enkeltressurser datalab

Her ligger enkeltressursene som er brukt i læringsstiene for oppsett av datalab. Ressursene er avgrenset til et tema eller en spesifikk del av installasjonsprosessen. Dette kan være nyttig for repetisjon og for spesielle oppsett som ikke kan følge de eksisterende guidene.

Læringsressurser

Enkeltressurser datalab

Fagstoff