Hopp til innhold

Fagstoff

Drivere til Windows Server

Når vi installerer Windows Server på vanlig maskinvare, som en stasjonær eller bærbar datamaskin, hender det at noen av driverne ikke blir installert automatisk, og vi må derfor gå inn og gjøre dette mer manuelt.
Foto av en serverrack med en bærbar PC stående oppå. Det står Server Manager på skjermen.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innbakt driverutvalg

Installasjonsmediet til Windows Server blir levert med en rekke drivere. Dessverre er dette driverutvalget hovedsakelig tilpasset servermaskinvare. Hvis du installerer Windows Server på en ordinær stasjonær eller bærbar datamaskin, vil det ofte være enheter som ikke får installert driverne automatisk.

Til dette arbeidet vil du sannsynligvis trenge en datamaskin med nettilgang og en USB-minnepenn for å flytte nedlastede drivere til serveren som trenger dem.

Undersøke driverstatus

For å undersøke hvilke enheter som har eller mangler drivere, har vi et eget verktøy som heter Device Manager ("Enhetsbehandling" på norsk).

Bruk den alternative startmenyen (høyreklikk på Windows-flagget som er helt til venstre på startlinja), og velg "Device Manager" i menyen.

I Device Manager vises alle enhetene som er koblet til datamaskinen, sortert etter kategori.

Enheter som mangler drivere (og som operativsystemet dermed ikke kan bruke), er merket med en varseltrekant med utropstegn eller spørsmålstegn i. Hvis operativsystemet vet hvilken kategori enheten tilhører, vil den bli plassert der. Ellers havner den i kategorien "Other devices".


Skjermbilde som viser programvinduet til Device Manager, med ei lang liste med maskinvarekategorier. Under kategorien Other devices ligger det fire enheter som mangler drivere.

Lista over enheter som mangler drivere, kan være lang, og dette kan virke avskrekkende. I et testoppsett trenger vi heldigvis sjelden at alle enhetene fungerer. For eksempel har datamaskinen kanskje en SD-kortleser. Hvis vi ikke skal bruke SD-kortleseren i serveroppsettet, er det heller ikke så farlig om vi ikke får installert drivere til den.

Skjermbilde som viser et nærbilde av kategorien Network adapters. I kategorien ligger det tre enheter som alle har gyldige drivere.

En enhet vi derimot er avhengig av at fungerer, er nettverkskort for kablet nettverk. Sjekk under kategoriene "Network adapters" for å se om nettverkskortet har fungerende drivere.

Kablede nettverkskort uten drivere vises ofte som "Ethernet Controller" og er plassert i kategorien "Other devices" eller "Network adapters".

Trådløse nettverkskort kommer ofte opp som "Network Controller" hvis de mangler drivere.

Sjekk om nettverkskort er tilgjengelig for OS

En vanlig måte å sjekke om nettverkskort er tilgjengelig for operativsystemet på, er ved å bruke den alternative startmenyen og velge "Network Connections".

Det dukker opp et innstillingsvindu, hvor du så må trykke på "Change adapter options".

I vinduet som åpner seg, vil du se alle tilgjengelige nettverkskort.

Hvis du har driverne du trenger, kan du gå videre til neste del. Hvis ikke kan du gå gjennom stegene under for å legge til de driverne du trenger, til serveren din.

Finne og installere drivere

Skaffe drivere til produsentbygde datamaskiner

Foto av en tenåringsgutt som skriver på en bærbar PC.

Hvis datamaskinen du skal finne drivere til, er ferdigbygd fra en produsent, som Asus, Dell eller Lenovo, må du gå til leverandørens hjemmesider for å finne drivere. Du må vite modellnummeret til datamaskinen.

Skaffe drivere til selvbygde datamaskiner

Foto som viser at en stasjonær PC blir bygd. I et åpent kabinett ser vi ulike komponenter og ledninger. På bordet rundt ligger det ymse verktøy og skruer.

Hvis datamaskinen er selvbygd, må du hente drivere fra produsentene av de forskjellige komponentene i maskinen. Du må vite modellnavnet på de forskjellige delene. For eksempel må du vite modellnavnet til hovedkortet for å finne drivere til det innebygde nettverkskortet.

Installasjon av ordinære drivere

Når du har lastet ned driverne, kan du først forsøke å installere dem på vanlig måte. Kjør installasjonsfila, og gå gjennom installasjonsprosessen. Hvis installasjonen går feilfritt, kan du sjekke i Device Manager (Enhetsbehandling) om enheten har fått en fungerende driver.

Når det ikke finnes drivere til Windows Server

I tilfeller hvor det ikke finnes drivere til Windows Server, kan drivere som er lagd for Windows 10/11, ofte fungere i stedet. Årsaken er at Windows 10/11 og Windows Server er bygd på den samme kjernen (kernel).

Obs!

Om du bruker drivere som er tiltenkt en annen versjon av operativsystemet, er det på eget ansvar.

Leverandøren av utstyret tar ikke noe ansvar for at dette fungerer eller er stabilt.

Begynn med å laste ned Windows 10/11-versjonen av driveren du trenger.

Du kan først prøve å installere driveren på vanlig vis. Installasjonsfilene og selve driverfila blir da pakket ut i ei mappe (som du selv bestemmer hvor du vil plassere). Deretter kjøres selve installasjonen.

Hvis installasjonen blir gjennomført uten feilmeldinger, kan du sjekke i Device Manager om enheten er tilgjengelig for bruk av operativsystemet. Hvis driveren ikke fungerte, må du gjøre installasjonen helt manuelt (dette er beskrevet lenger nede).

I mange tilfeller vil installasjonen gi feilmelding om at driveren er lagd for en annen versjon av operativsystemet. I disse tilfellene blir installasjonen avsluttet, og du må installere manuelt.

Noen installasjonsveiledere tillater at du bare pakker ut driverne (Extract Only). Dette er nyttig om du må installere driverne manuelt.

Semimanuell installasjon av drivere

Gå til Device Manager, finn enheten du skal installere driver manuelt til, og høyreklikk med musepekeren over enheten. I menyen velger du "Update driver".

Skjermbilde fra Device Manager som viser enheten Ethernet Controller med musepeker over og en boks med menyvalg på siden.

Nå åpnes det et nytt vindu, hvor du kan velge mellom å velge driver manuelt eller å la systemet søke etter driver automatisk.

Det er verdt å prøve et automatisk søk, spesielt hvis datamaskinen allerede er koblet til internett. Finner du ingen drivere på denne måten, må du velge "Browse my computer for driver software".

Du kan nå velge mappa hvor driverne er pakket ut. Om du haker av for "Include subfolders", søker maskinen også gjennom undermapper. Når du har valgt plassering, trykker du på "Next".

Skjermbilde av et skjermvindu hvor man velger hvor på maskinen man skal søke etter driver. I en avkrysningsboks kan man velge om undermapper også skal gjennomsøkes.

Hvis operativsystemet klarer å finne drivere, får du beskjed om det.


Manuell overstyring av driver

Hvis du fikk beskjed om at driveren ikke kunne installeres med den semimanuelle metoden, for eksempel i form av feilmeldingen "Windows could not find drivers for your device", kan du trykke "Close" for å gå tilbake til Device Manager.

  1. I Device Manager høyreklikker du på enheten igjen og velger "Update driver".

  2. På neste skjerm velger du "Browse my computer for driver software".

  3. På neste skjerm velger du "Let me pick from a list of available drivers on my computer".

  4. I det nye vinduet velger du "Show all Devices" og "Next".

Skjermbilde som viser et skjermvindu med mange utstyrskategorier. Show all devices er valgt.
Skjermbilde som viser et skjermvindu med ei tom liste merket med teksten Retrieving a list of all devices. Musepekeren er over en knapp merket Have Disk ...

I det nye programvinduet vil du få ei liste over eksisterende drivere på maskinen. Siden maskinen ikke fant driveren automatisk, er det lite sannsynlig at driveren er i denne lista (med mindre enheten har en skade). Velg "Have Disk …".

På neste skjerm kan du velge plasseringen til driveren med knappen "Browse …". Når du har valgt mappa med driveren i, trykker du "OK" for å få ei liste over driverne som er i denne mappa.

Utstyrsprodusentene lager ofte samledrivere for flere forskjellige modeller. Det er viktig å velge riktig modell. Velger du feil modell, kan det gjøre at enheten ikke fungerer eller fungerer ustabilt.

Trykk "Next" når du har valgt driveren du ønsker å bruke.

Skjermbilde som viser in liste med drivere til forskjellige modeller av nettverkskort. En av dem er markert, og musepekeren er over knappen merket Next.

Du vil få en advarsel om at Windows ikke kan verifisere at driveren er kompatibel med Windows-versjonen du bruker. Du blir også advart om at systemet kan bli ustabilt eller slutte å fungere hvis du velger feil driver.

Skjermbilde av en skjermboks med beskjed om at driveren ble vellykket installert.


Hvis du er sikker på at du har valgt riktig driver, trykker du "Yes". Driveren blir nå installert. Hvis det var riktig driver og den fungerer på Windows Server, får du beskjed om at installasjonen var vellykket. Trykk på "Close" for å komme tilbake til Device Manager.

Hvis dette ikke fungerer, kan det være at enheten ikke er mulig å bruke på Windows Server. Spør læreren din om hjelp.

Sjekke at den nyinstallerte driveren fungerer

Skjermbilde fra Device Manager (Enhetsbehandling) viser nettverkskort som har driver installert.

Hvis driverinstallasjonen var vellykket, vil enheten nå ha byttet navn i Device Manager (Enhetsbehandling) og blitt flyttet til riktig mappe.

Ekstra sjekk etter installasjon av nettverkskort

Hvis enheten som ble installert, er et nettverkskort, kan du sjekke i nettverksinnstillingene om enheten dukker opp der.

Bruk den alternative startmenyen, og velg "Network Connections". Det dukker opp et vindu med innstillinger. Velg "Change adapter options".

Skjermbilde av et vindu merket Network Connections, med et synlig nettverkskort som heter Ethernet.

I det nye vinduet som åpnes, vises alle nettverkskort som er tilgjengelige for operativsystemet. Nettverkskortet bør nå være synlig og mulig å konfigurere.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 21.01.2021

Læringsressurser

Datalab med Windows Server