Hopp til innhold

Fagstoff

Domenekontrollere

PC-er, skrivere og annet datautstyr i bedrifter er oftest underlagt en domenekontroller. Domenekontrolleren gjør det lettere for de IT-ansvarlige å administrere utstyret og ivareta IT-sikkerheten.
En lang og mosegrodd mur lagd av steinblokker i forskjellige størrelser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Begrepet domene er oversatt fra det engelske ordet domain og det franske ordet domaine. Opphavet er imidlertid latin, der ordet betydde herredømme og ble brukt om et område der noen hadde eierskap og kontroll. Begrepet brukes på forskjellige fagområder, men meningen er nokså lik. Noen eksempler:

  • «The Earl's vast domain was under his absolute control.»
  • Tidligere hendelser er historikerens domene.
  • Norid styrer alle domener under toppdomenet .no.

Når vi bruker begrepet domene innen IT og datanettverk, snakker vi om et avgrenset område som noen har kontroll over.

Hvorfor bruker vi domenekontrollere?

Domenekontrollere er til stor hjelp for de IT-ansvarlige i bedrifter. La oss ta et eksempel: Det skal installeres ny programvare på jobbdatamaskinene til alle ansatte. I stedet for å installere programvaren manuelt på hver enkelt maskin, kan prosessen styres fra ett sted via domenekontrolleren. Et annet eksempel: En bedrift ansetter en ny person. I stedet for å opprette en bruker på hver enkelt datamaskin som den nyansatte kan komme til å bruke, kan man opprette brukeren i domenekontrolleren, slik at den nyansatte kan benytte den samme påloggingsinformasjonen på alle maskinene i bedriften – eller de maskinene som de IT-ansvarlige ønsker at den nyansatte skal ha tilgang til. Når en person slutter, kan vedkommendes bruker slettes fra registeret i domenekontrolleren. Det gjør at personen mister tilgangen til å logge seg på maskinene i bedriften. Samlet gir dette god mulighet for å administrere utstyr, og det øker i tillegg sikkerheten.

Fordi domenekontrollere fratar vanlige brukere mange av styringsmulighetene på egen maskin, kan det oppstå misnøye og problemer. Tenk deg for eksempel at en ansatt trenger å installere spesialprogramvare, men ikke lenger har rettighetene som trengs for å gjøre det. Det kan den ansatte oppleve som frustrerende. Det er derfor viktig å finne en balanse mellom å ha kontroll over utstyret og å gi de ansatte den friheten de trenger.

Den vanligste domenekontroller-programvaren leveres av Microsoft. Den er en del av deres Windows Server-programvare og heter Active Directory (AD).

I animasjonen under kan du se et eksempel på hvordan katalogtjenesten til domenekontrolleren tar over styringen av spesifikke funksjoner fra operativsystemet på en datamaskin.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 27.04.2020

Læringsressurser

Datalab med Windows Server