Hopp til innhold

Fagstoff

Installere Windows Server 2019

Denne guiden går gjennom installasjonsprosessen for Windows Server 2019, og hvordan du kan finne og installere nødvendige drivere.
Bærbar PC ligger i en sofa. Den er koblet til med en nettverkskabel og har en meny på skjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Denne guiden begynner i det første steget i installasjonsveilederen til Windows Server 2019. Denne kommer du automatisk til når du starter opp datamaskinen med installasjonsmedium (CD/DVD/USB-minnepenn/ISO-fil) med Windows Server 2019.

1. Velg språk og tastaturoppsett

Bruk nedtrekksfeltene for å sette riktig tidsformat og tastaturoppsett. Trykk "Next" for å gå videre.

Installasjonssteg hvor språk, tidsformat og tastaturoppsett velges. Skjermbilde fra Windows Server 2019

2. Start installasjon

På neste skjermbilde trykker du på "Install now".

Vindu med valgene "install now" og "Repair your computer". Skjermbilde fra Windows Server 2019

Valget "Repair your computer" gir tilgang til diverse verktøy på installasjonsmediet som kan brukes for å reparere eller få tilgang til en skadet Windows Server-installasjon.

3. Legg inn lisensnøkkel

Hvis du har lisensnøkkel klar, kan denne nå legges inn, og du kan trykke "Next". Hvis du ikke har nøkkel, kan du starte en prøveperiode ved å trykke "I don't have a product key".

Vindu med felt for å skrive inn lisensnøkkel, alternativ for å gå videre uten lisensnøkkel. Skjermbilde fra Windows Server 2019

4. Velg serverversjon som skal installeres

Windows Server kommer i flere versjoner. Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience) er den versjonen som er mest aktuell for de fleste lab-oppsett. Denne har et grafisk brukergrensesnitt og inkluderer de aller fleste funksjonene som Windows Server tilbyr. Etter at du har valgt versjonen du ønsker å bruke, trykker du "Next".

Vindu med liste over de forskjellige versjonene av Windows server som kan velges. Windows Server 2019 Standard Desktop Experience er valgt. Skjermbilde fra Windows Server 2019

5. Aksepter lisensvilkår

Du vil nå få opp lisensvilkårene for programvaren. Du må krysse av for "I accept the license terms" og trykke "Next" for å gå videre.

6. Velg installasjonstype

For å ha full kontroll over installasjonen av en ny serverinstallasjon anbefales det å velge "Custom: Install Windows only (advanced)".

Vindu med to hovedvalg, enten oppgradere tidligere installasjon eller avansert installasjon. Skjermbilde fra Windows Server 2019

7. Slett eksisterende partisjoner

For installasjon på server med flere harddisker

Hvis du skal installere på en server som har flere tilkoblede harddisker, vil de forskjellige harddiskene identifiseres som "Drive 0", "Drive 1" og så videre i listen. Du vil også kunne se alle partisjonene som er på hver av diskene.

Det anbefales å sjekke med lærer eller eventuelt å sjekke en ekstra gang at du sletter partisjoner fra riktig harddisk (den harddisken du ønsker å installere operativsystem på).

For installasjon på virtuell maskin

Hvis du installerer Windows Server på en virtuell maskin, for eksempel gjennom VirtualBox eller Hyper-V, vil du neppe få opp eksisterende partisjoner på den virtuelle harddisken.
Du får da opp "Drive 0 Unallocated Space" med hele harddisk-plassen ledig. Gå da videre til neste steg.

Hvis ingen harddisk kommer fram i listen

Installasjonsveiledningen til Windows gjør et søk etter tilgjengelige harddisker. Dette gjør den ved hjelp av enkle standarddrivere. Harddisker som er tilkoblet RAID-kontrollere, ekspansjonskort eller SCSI-harddisker (som er vanlig i servermaskinvare), vil ikke nødvendigvis dukke opp i listen.

Finn driverne til lagringskontrolleren. Dette er ofte hovedkort-drivere. Last dem inn ved hjelp av valget "Load Driver". Når driver-oppstarten er fullført, vil listen oppfriskes.

Hvis du ikke installerer på servermaskinvare og ingen harddisk er synlig, kan det være at harddisken ikke er tilkoblet hovedkortet riktig. Snakk med læreren din før du går videre.

Hvis du installerer Windows Server på en maskin som har hatt andre installasjoner tidligere, er det sannsynlig at gamle partisjoner enda eksisterer på harddisken til maskinen.
Velg hver partisjon etter tur og velg "Delete". Du vil få opp et vindu hvor du må bekrefte slettingen.

vindu som viser en liste over eksisterende partisjoner på harddisken. Under er det valg som å slette og formatere. Skjermbilde fra Windows Server 2019

Når slettingen er ferdig, skal du kun stå igjen med en linje med navnet "Drive 0 Unallocated Space" med hele diskens størrelse som ledig.

Liste med bare én linje, denne sier "Drive 0 Unnallocated Spare, Total size 238 GB, Free space 238 GB. Skjermbilde fra Windows Server 2019

Hvis du har en datamaskin med flere harddisker, vil de andre diskene og partisjonene også vises.

8. Opprett ny partisjon

For å opprette en ny partisjon på den tomme harddisken trykker du på "New". Du kan nå skrive inn størrelsen du ønsker at den nye partisjonen skal ha.

Det anbefales at partisjonen du lager bare er rundt halvparten av totalstørrelsen på harddisken. Dette gjør vi for å kunne lage en egen partisjon for delte mapper og lignende senere.

Når du har valgt størrelsen, trykker du "Apply" for å starte opprettelsen av partisjonen.


Vindu som viser at den ene tilkoblede harddisken er tom. Nede er felter for å bestemme størrelsen på en ny partisjon. Skjermbilde fra Windows Server 2019

"Drive 0 Unallocated Space" er oppgitt i antall GB som er ledig. Når du lager en ny partisjon, brukes MB som størrelsesorden. Du må derfor gjøre en omregning.

En sprettoppmeny vil nå komme fram og spørre deg om tillatelse til å også opprette andre nødvendige partisjoner for Windows-installasjonen. Velg "OK".

Sprettoppmeny som ber om tillatelse til å også opprette andre partisjoner som er nødvendige for installasjon. Skjermbilde fra Windows Server 2019

Når maskinen har fått arbeidet seg gjennom opprettelsen av partisjonene, vil partisjonslisten oppdatere seg. Du vil se tre små partisjoner, én stor partisjon og en linje som beskriver hvor mye plass som er ledig (upartisjonert) på harddisken. Marker den store partisjonen, som er av typen "Primary". Trykk så "Next" for å starte installasjon av denne partisjonen.

Liste med fire partisjoner, tre som er mellom 16 MB og 500 MB, og én stor partisjon for installasjon av operativsystem. Det vises også en linje med restplass på harddisken. Skjermbilde fra Windows Server 2019

9. Følg installasjonen

Installasjonsveilederen vil nå starte selve installasjonen av Windows Server. Det kan ta en halvtime eller mer å gjennomføre installasjonen.

Vindu som viser framgangen i installasjonen. Skjermbilde fra Windows Server 2019

Når installasjonen er ferdig, vil installasjonsveilederen restarte datamaskinen automatisk.

Når maskinen restarter, anbefales det å fjerne installasjonsmediet (USB-minnepenn, ISO-fil, CD/DVD-plate). Dette sikrer at maskinen starter opp ved hjelp av harddisken og ikke starter installasjonsveiledningen på nytt.

vindu som teller ned sekunder til automatisk restart. Skjermbilde fra Windows Server 2019
Installasjonsveilederen startet på nytt

Hvis du ikke var rask nok med å fjerne installasjonsmediet fra maskinen, og den startet opp fra denne, så får du opp skjermbildet som vist i steg 1 av denne artikkelen. Dette er ikke så farlig.

Avslutt installasjonveilederen ved å trykke på krysset i høyre øvre hjørne. Bekreft at du vil avslutte installasjonen. Når maskinen restarter, tar du ut installasjonsmediet.

Hvis du får feilmeldingen "Operating system not found"

Datamaskinens BIOS/UEFI har en oppstartliste med alle lagringsenheter som operativsystem kan starte opp fra. Hvis harddisken du har installert Windows Server til, ikke er i denne listen, vil du få opp denne feilen.

Gå inn i BIOS/UEFI og legg harddisken til. Dette kalles ofte for "Boot-order", "Boot Priority Order" eller "Boot Option"

10. Lag administratorbruker

Under første oppstart av Windows Server vil du bli bedt om å sette passord på maskinens administratorbruker.

vindu med felter for å skrive inn passord og gjenta passord for Administrator-bruker. knapp i høyre hjørne sier "Finish". Skjermbilde fra Windows Server 2019

For skolelab kan det være fornuftig å dokumentere administratorpassordet. Velg da et passord som du ikke bruker noe annet sted.

I ekte driftsmiljøer bør aldri slike passord skrives ned, med mindre sikkerheten er ivaretatt og det er helt nødvendig.

Når administratorbrukeren er laget, vil operativsystemet bringe deg til påloggingsvinduet. For å logge på må du første trykke inn tastene (Ctrl + Alt + Delete) samtidig. Da vil du få et påloggingsvindu hvor du kan logge på med brukeren "Administrator".

Skjermbilde som viser klokke, ukedag og dato. Teksten "Press Ctrl + Alt + Delete to unlock". Skjermbilde.
CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 08.01.2021

Læringsressurser

Datalab med Windows Server