Hopp til innhold

Fagstoff

Basisoppsett av TP-Link Omada-ruter

TP-Link Omada-nettverksutstyr kan konfigureres og brukes frittstående (standalone) eller sammen under en nettverkskontroller. Her går vi gjennom oppsett av TP-Link Omada-ruter i frittstående modus for testnettverk.
To metallbokser står oppå hverandre på ei hylle, begge har flere lys og nettverksporter på framsiden. Den ene er merket "Router", den andre er merket "Switch". En kabel går mellom enhetene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tidlig internett-tilgang i testlab

Når du skal sette opp testlab, bør du ha tilgang til internett så raskt som mulig. Tilgangen lar deg finne drivere, oppdateringer og programvare til labmaskinene under installasjon og gjør prosessen enklere.

En av fordelene med TP-Link Omada-serien av nettverksutstyr er at vi kan konfigurere og sette opp utstyr frittstående (standalone). Dette gir basisfunksjonalitet som internett-tilgang tidlig i prosessen. Senere kan vi få utvidet nettverksfunksjonalitet ved å melde nettverksutstyret inn i en Omada-nettverkskontroller.

Disse instruksjonene går ut fra at det ikke er en aktiv DHCP-tjeneste i nettverket på WAN-siden av ruteren, og at det derfor må settes opp en statisk IP-adresse på WAN1-porten på ruteren for å få internett-tilgang.

Hvis det er DHCP-tjeneste i WAN-nettverket, vil den gi ruteren IP-adresse og konfigurasjon automatisk. Hør i så fall med læreren din om hvordan du skal gå fram.

1. Gå inn i nettleserbrukergrensesnittet til ruteren

Omada-ruteren har IP-adressen 192.168.0.1 når den har fabrikkonfigurasjon. Skriv dette inn i nettleseren.

Overstyring av advarsel om usikker nettside

Det er sannsynlig at du får en advarsel om at nettsiden ikke er trygg. Det er fordi ruteren har forsøkt å sette opp en sikker kanal (HTTPS), men bruker et selvlagd sertifikat (ikke verifisert). Siden vi vet at enheten er det den utgir seg for å være, kan vi gå videre.

Forskjellige nettlesere løser overstyringen forskjellig, men i Chrome kan du komme videre ved å velge "Advanced" på varselsiden. I tilleggsteksten som kommer fram under, trykker du på "Proceed to 192.168.0.1 (unsafe)".

2. Lage administratorbruker

Nettleservindu med felter for brukernavn og passord for administratorbruker. Musepekeren er over en knapp merket "Confirm". Skjermbilde.

Den første forespørselen du vil få av ruteren, er å opprette administratorbruker. Velg et brukernavn og passord og trykk "Confirm" for å lagre.

Du blir nå sendt til en påloggingsside. Skriv inn brukernavnet og passordet du nettopp lagde.

3. Sjekke ruterstatus

Når webgrensesnittet starter opp, vil du først få opp en statusside. På toppen til venstre i hovedmenyen kan du velge "Traffic Statistics". Du vil da få en oversikt som viser hvilke av nettverksportene på ruteren som er tilkoblet, og mengden trafikk som har gått over tilkoblingen.

Nettleservindu som viser en rad for hver fysiske nettverksport og kolonner for trafikk. Skjermbilde.

4. Konfigurere WAN-adresse

Nettleser som viser statusside for WAN-tilkoblinger på ruteren. Skjermbilde.

I hovedmenyen til venstre velger du "Network". Den første siden viser "WAN" (de tilkoblingene som går ut av lokalnettverket). Som standard har Omada-ruteren to porter konfigurert som WAN-porter. I tillegg kan LAN1 og LAN2 omkonfigureres til WAN-porter ved behov.

Hvis du er tilkoblet WAN med vanlig nettverkskabel, velger du "WAN" i toppbanneret. Hvis du er tilkoblet med en SFP-modul, for eksempel via fiber, velger du "SFP WAN".

Du kommer nå til konfigurasjonssiden for nettverksporten. Under feltet "Connection Type:" velger du "Static IP". Siden forandrer seg litt, og du kan fylle ut den statiske IP-adressen og annen nettverkskonfigurasjon som trengs for at ruteren skal nå internett. (Den nøyaktige informasjonen får du fra læreren din eller IT-ansvarlig på skolen.) Når du er ferdig, velg "Save" nederst.

Nettleserbilde med mange felter for konfigurasjon av WAN-nettverksport. Skjermbilde.

Etter noen sekunder vil "Connection Status" til høyre i skjermbildet oppdatere seg, og du vil se om tilkoblingen er vellykket.

Hvis ruteren ikke klarer å koble seg til internett

Hvis du ikke får en vellykket oppkobling til internett, er det noen vanlige feil du bør sjekke.

 1. Er WAN-konfigurasjonen riktig?
 2. Er kabelen fra WAN1-porten på ruteren koblet til riktig sted? Følg kabelen og sjekk at den går helt til hovedsvitsjen i testlaben.
 3. Test at nettverkskablene som er i bruk fra ruteren og helt til hovedsvitsjen, fungerer. Dette kan du gjøre med en kabeltester eller ved å bytte én og én kabel med nye kabler.

Hvis ingen på datalaben får internett-tilgang, kan det være problemer lenger opp i systemet (som styres av læreren, eventuelt skolen eller fylkeskommunen). Snakk med læreren din om dette er tilfellet.

5. Konfigurere LAN-adresse

I sidemenyen "Network" til venstre velger du undermenyen "LAN". På siden du kommer til, vises ei liste over lokale nettverk. Som utgangspunkt skal bare "LAN" være i lista. Til høyre under kolonnen "Operations" trykker du på endreikonet rett under. Du får nå opp LAN-konfigurasjonen.

Denne guiden bruker 192.168.1.X-adresser og viser dette i skjermbilder og lignende. Du må også fylle ut hvilket IP-område som ruterens DHCP-server skal dele ut.

Hvis du velger eller får beskjed om å bruke et annet IP-område enn det som er vist på bildet, må du huske å korrigere for dette senere i guiden.

Nettleservindu som viser felter for innfylling av IP-adresse, subnettmaske og DHCP-konfigurasjon for LAN. Skjermbilde.

Når du er ferdig, velger du "OK" nede på siden. Du vil få en advarsel som du må bekrefte ved å velge "OK" igjen.

Vent rundt et minutt slik at ruteren får gjort ferdig konfigurasjonen før du går videre til neste del.

6. Nullstille klientmaskinens IP-adresse

Ruteren i testnettverket har nå forandret LAN-IP-adressen sin til et annet IP-område. For at datamaskinen din skal kunne nå ruteren igjen, må maskinen din være i samme IP-område. Med en klientmaskin som bruker DHCP, kan dette gjøres på to måter.

 1. Den enkleste er å koble maskinen din fra nettverket og til nettverket igjen. Dette gjør at maskinen vil be om ny IP-adresse fra ruterens DHCP-server. Den nye adressen bør være i det nye adresseområdet.

 2. Alternativt kan kommandolinje brukes. Trykk på startikonet i Windows, skriv inn "cmd", velg ledetekst (eller "Command Prompt" hvis maskinen har innstillinger på engelsk).

  Skriv inn og kjør disse kommandoene:
  ipconfig /release
  ipconfig /renew

Kommandolinjevindu som viser at kommandoen "ipconfig /renew" kjører, og at maskinen nå har ny IP-adresse. Skjermbilde.

Maskinen vil nå gi slipp på sin gamle adresse og be om en ny fra ruterens DHCP-server. Denne vil være i riktig IP-område, og det vil være mulig å få kontakt med ruter og internett hvis dette er riktig konfigurert i ruteren.

7. Teste internett-tilkobling

Test internett-tilkoblingen ved å besøke en nettside (som for eksempel ndla.no) fra nettleseren.

Det er også mulig å bruke ledetekst (command prompt) og kommandoen ping med et domene eller en IP-adresse for å teste tilkoblingen.CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 15.11.2021

Læringsressurser

Datalab med Windows Server