Hopp til innhold

Fagstoff

Deaktivere eksisterende DHCP-server

For at domenekontrolleren skal kunne utføre alle oppgavene sine og det skal være mulig å knytte klientmaskiner til domenet, må det settes opp en DHCP-server i Windows Server. Denne må også ta over for eksisterende DHCP-tjeneste som kjører fra ruteren i nettverket.
Et elektronisk skilt med teksten "DHCP: No Service" på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er tjenesten som deler ut IP-adresser og nødvendig nettverksinformasjon til enheter i lokalnettverket. I enkle nettverk kjører DHCP-tjenesten på ruteren. Når vi bygger ut et nettverk med en domenekontroller, ønsker vi at domenekontrolleren skal ha styring på IP-adressene i lokalnettverket, og at alle enhetene i nettverket skal bruke DNS-serveren domenekontrolleren styrer. Derfor må vi sette opp en DHCP-server i Windows Server og fjerne eller deaktivere den som kjører fra ruteren.

Sjekke IP-konfigurasjon gitt av gammel DHCP-server

Koble deg til din Windows 10-klientmaskin.

Trykk på startmenyen, og skriv inn "CMD". Åpne "Command Prompt", eller "ledetekst" hvis du har norsk språk på maskinen.

I ledetekstvinduet skriver du inn ipconfig /all og trykker på enter. Maskinen vil nå vise IP-konfigurasjonen til alle nettverkskort. Se etter "Ethernet adapter".

Sjekk at "DHCP Enabled" er satt til "Yes". Hvis ikke har maskinen en statisk IP-adresse. Dette må eventuelt endres til dynamisk.

Kjør ipconfig /all på nytt etter justeringen for å sjekke at maskinen har fått IP-adresse og annen IP-informasjon via DHCP.

I de fleste oppsett vil adressene for "Default Gateway", "DHCP Server" og "DNS Servers" være identiske. Det betyr at ruteren kjører DHCP-tjenesten, og DNS-oppslag går direkte til ruteren (som så sender dem til en DNS-server på internett). Vi anbefaler at du tar et skjermbilde av IP-konfigurasjonen du får opp.

Under ser du et eksempel på hvordan IP-konfigurasjonen kan se ut.

Utklipp fra ledetekstvinduet (CMD) før ny DHCP-server er satt i drift. Det viser at DNS og DHCP kommer fra samme IP-adresse som Gateway. Skjermbilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Deaktivere eksisterende DHCP-tjeneste

Et logisk nettverk bør ikke ha mer enn én aktiv DHCP-tjeneste om gangen. Det er derfor lurt å deaktivere den gamle før man aktiverer den nye. Framgangsmåten for deaktivering avhenger av hvilken type ruter du har i nettverket.

Obs!

I aktive bedriftsnettverk bør perioden nettverket er uten aktiv DHCP-tjeneste, være så kort som mulig. Uten aktiv DHCP-tjeneste vil ikke nye klienter som kobles til, få nødvendig IP-konfigurasjon og dermed ikke tilgang til internett eller lokale tjenester.

Deaktivere DHCP i UniFi-kontrolleren

Hvis du bruker UniFi-nettverksutstyr som er adoptert av UniFi-nettverkskontrolleren, må DHCP-tjenesten deaktiveres fra kontrollerprogramvaren.

Logg inn på din UniFi-kontroller (https://IP-adresse:8443) fra en Chrome-nettleser.

Nederst i sidemenyen velger du "Settings".

Utklipp fra nettleser som viser hovedsiden (dashboard) til UniFi-kontrolleren. Skjermbilde.

Gå til "Networks"-menyen. Trykk på "Edit" for "LAN"-nettverket.

Gå ned i konfigurasjonen til du kommer til "DHCP Mode". Velg "None".

Utklipp fra "Edit Network – Lan". Det viser felter for konfigurasjon av DHCP-tjeneste. Skjermbilde.

Nede på siden vil det nå komme fram en knapp merket "Save". Trykk på den for å lagre endringene.

Ruteren vil nå motta en ny konfigurasjon (provisioning). Dette kan ta opptil et minutt. Når dette er ferdig, er DHCP-server og -tjeneste deaktivert på ruteren.

Neste steg er å installere og konfigurere DHCP-tjenesten i Windows Server.

Deaktivere DHCP i Omada-kontrolleren

I Omada-kontrolleren går du inn i innstillinger og velger "Wired Networks" og "LAN". Du får nå opp ei liste med LAN-tilkoblinger. Til høyre på linja velger du "Edit".

Webgrensesnitt med felter for å konfigurere lokalt nettverk. Skjermbilde.

Gå ned til feltet merket "DHCP Server:" og fjern krysset fra "Enable". Trykk så på "Save" på bunnen av siden.

Utsnitt fra forrige bilde som viser at det er krysset av på "Enable" ved DHCP Server. Skjermbilde.
CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 19.10.2023

Læringsressurser

Datalab med Windows Server