Hopp til innhold

Fagstoff

Installasjon av Omada-kontroller i Ubuntu 20.04

Omada-kontrollerprogramvaren er gratis og kan kjøre både på fysisk (x86 og ARM) maskinvare og i en virtuell datamaskin. Basisinstallasjonen i Ubuntu Server 20.04 er enkel og tar bare noen minutter.
Bærbar pc som oppdateres med Linux. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Programversjoner brukt i denne guiden

Denne guiden tar utgangspunkt i Omada SDN Controller 5.12.xx og Ubuntu Server 20.04 LTS (Long Term Service).

Har du en nyere versjon av kontrollerprogramvaren og Ubuntu-distribusjonen, må du kanskje bruke en annen framgangsmåte. Vi anbefaler at du i så fall sjekker om det er gjort endringer i framgangsmåten.

Hvis du skal installere på en virtuell datamaskin, anbefaler vi at du tar en sikkerhetskopi av den virtuelle maskinen før installasjonen.

Installasjon

Start med å gå inn i Linux-terminalen på maskinen du skal bruke til nettverkskontroller.

Vi anbefaler at du bruker SSH via for eksempel programmet Putty. Bruk av SSH gjør det enkelt å kopiere kommandoer inn i terminalen og ta skjermbilder av arbeidet du gjør.

Installer nødvendige tilleggsprogrampakker

Start med å oppdatere pakkereservoarene (apt repository) til Ubuntu-installasjonen din.

bash

1sudo apt update

Bekreft installasjonen med "y" og enter (dette gjelder for alle slike forespørsler som du vi få videre under installasjonen).

Last ned følgende tilleggsprogrampakker som er nødvendige for installasjonen.

bash

1sudo apt install jsvc software-properties-common gnupg apt-transport-https ca-certificates openjdk-11-jre-headless

Gjør klar for installasjon fra fremmed pakkereservoar

Pakkereservoarene (apt repository) til Ubuntu inneholder mye av den mest brukte programvaren. Men noen programmer er ikke lagt inn eller ikke lagt inn med nyeste versjon.

I slike tilfeller kan du laste ned programmene direkte til maskinen, eller du kan legge til andre pakkereservoarer (for eksempel produktleverandørens eget pakkereservoar). Det er det sistnevnte vi skal gjøre i denne veiledningen.

Last ned sikkerhetsnøkler for MongoDB database versjon 4.4 og lagre disse lokalt.

bash

1curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-4.4.asc | sudo gpg -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-4.4.gpg --dearmor

Legg inn MongoDB pakkereservoar som pakkereservoar lokalt på maskinen. (Dette er én enkelt lang kommando, ikke del den opp.)

bash

1echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-4.4.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.4.list

Oppdater lokalt pakkereservoar. Dette sikrer at det nye fremmede pakkereservoaret blir kontaktet når installasjonskommando blir gitt senere. Hvis du får feilmelding av "update"-kommandoen, må dette feilsøkes før du går videre.

bash

1sudo apt update

Installer og klargjør databasen MongoDB 4.4

MongoDB er en NOSQL-database som er mye brukt blant annet av Facebook, Google og IBM. For TP-link Omada må vi dessverre bruke en spesifikk og gammel versjon av denne databaseprogramvaren.

bash

1sudo apt install mongodb-org

Start så opp MongoDB-databasen.

bash

1sudo systemctl start mongod.service

Bruk kommandoen under for å starte opp MongoDB automatisk hver gang maskinen starter opp.

bash

1sudo systemctl enable mongod

Lag lenke mellom Java-plasseringer

Java-installasjonen du gjorde tidligere, har en plassering som ikke stemmer overens med forventet plassering ifølge installasjonsskriptet til Omada-kontrolleren. Dette kan vi enkelt rette ved å lage ei lenke mellom faktisk og forventet plassering.

Først lager du ei mappe for den forventede plasseringen.

bash

1sudo mkdir /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/lib/amd64

Lag lenke mellom faktisk og forventet plassering i filsystemet.

bash

1sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/lib/server /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/lib/amd64/

Last ned og installer Omada-nettverkskontroller

Flytt plassering i terminalen til Linux-brukerens hjemmemappe.

bash

1cd ~

Gå til TP-link sin hjemmeside og finn nyeste versjon av deres Omada SDN Controller for Linux (du er ute etter den nedpakkede versjonen som har filnavn som slutter på .tar.gz). Kopier lenka du finner, og lim den inn i stedet for den som er i kommandoen under.

bash

1wget https://static.tp-link.com/upload/software/2023/202309/20230920/Omada_SDN_Controller_v5.12.7_linux_x64.tar.gz

Pakk ut fila du har lastet ned (her må du bytte ut med navnet som stemmer med versjonen du laster ned).

bash

1tar zxvf Omada_SDN_Controller_v5.12.7_linux_x64.tar.gz

Gå inn i mappa som ble pakket ut. Her må du også bytte navn avhengig av versjonen du lastet ned.

bash

1cd Omada_SDN_Controller_v5.12.7_linux_x64

Kjør installasjonsskriptet for Omada-kontrolleren.

bash

1sudo bash ./install.sh

Installasjon og oppstart vil ta noen minutter.

Terminalvindu som viser framgang av installasjonsprosess og bekreftelse på at installasjonen var vellykket. Skjermbilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Koble til Omada-nettverkskontroller med nettleser

Under installasjonen fikk du oppgitt en IP-adresse og portnummer for å koble til webgrensesnitt. Denne adressen er en lokalhost-adresse som ikke kan brukes utenfor den spesifikke maskinen. For å nå nettverkskontrolleren fra en annen maskin må du bruke IP-adressen til nettverkskontrollermaskinen og det oppgitte portnummeret, for eksempel slik:

text

1http://192.168.1.41:8088

Advarsel om ugyldig sikkerhetssertifikat

Advarsel i nettleser om at sikkerhetssertifikat ikke er gyldig. Skjermbilde.

Nettverkskontrolleren bruker sitt eget genererte sikkerhetssertifikat for nettleserkommunikasjon. Dette vil ikke nettleseren din gjenkjenne, og du vil derfor få en advarsel om usikker tilkobling.

Siden dette er en tjeneste du selv har satt opp og kommunikasjonen kun går via lokalnettverket, kan du overstyre advarselen og gå videre til nettsiden.


Lage brukerkonto i Omada-kontrollerprogramvaren

På den første siden av installasjonsveiviseren velger du "Let's Get Started". Du blir da sendt til oppsett av brukerkonto til kontrolleren. Lag et brukernavn, e-post (trenger ikke være ekte) og passord. Skru av for "Cloud Access" og trykk på "Next" for å gå videre.

Nettsideskjema med felter for å fylle inn brukernavn, e-post og passord. Skjermbilde.

På den neste siden vil du bli spurt om du ønsker å importere en gammel konfigurasjon eller starte en ny. Velg "Config New Setup".

Oversikt over Omada-nettverkskontrolleren og plassering av forskjellige funksjoner. Skjermbilde.

Du kommer nå til en veiviser for oppsett av nettverk og enheter. Dette bør du gjøre manuelt senere (for å ha alle konfigurasjonsmulighetene). Trykk på "Skip"-knappen for å hoppe over konfigurasjonen.

Du får nå opp en gjennomgang av brukergrensesnittet til Omada-kontrolleren. Du kan gå gjennom denne eller krysse deg ut og til selve brukergrensesnittet oppe i høyre hjørne.

Nettleservindu med overordnet informasjon om nettverkskontrolleren. Skjermbilde.

Du er nå inne i brukergrensesnittet til Omada-nettverkskontrolleren. Du er nå klar å konfigurere og adoptere inn nettverksutstyret ditt. Dette går vi videre med i en annen artikkel.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 12.10.2023

Læringsressurser

Datalab med Windows Server