Hopp til innhold

Fagstoff

Drivere

Driverne forteller operativsystemet hvordan tilkoblede maskinvareenheter kan kontaktes og styres. Operativsystemet er ofte i stand til å finne passende drivere selv, og da går prosessen sømløst for brukeren. Andre ganger må driverne settes opp manuelt.
Programvindu til Device Manager. En lang liste med maskinvarekategorier vises. Under kategorien «Other Devices» ligger det fire enheter som mangler drivere. Skjermbilde.

Hva er drivere?

Som del av en datamaskin kan vi ha enheter i forskjellige kategorier, for eksempel lydkort, skjermkort, skrivere, hovedkort, brikkesett og lagringskontrollere. I hver kategori finnes det utallige varianter, modeller og produsenter, og alle disse fungerer litt forskjellig fra hverandre. Dette skaper utfordringer for operativsystemet, som må kunne styre alle enhetene som er koblet til datamaskinen.

Hvis operativsystemet skulle ha hatt instruksjoner om hvordan det kan styre alle typer enheter som eksisterer, ville størrelsen på operativsystemet blitt enorm og umulig å holde oppdatert (spesielt før de fleste datamaskiner var tilkoblet nettverk og internett).

Drivere er løsningen på dette problemet. Driverne er lagd for et spesifikt operativsystem og forteller det hvordan en spesifikk enhet kan brukes/styres.

Modell av et operativsystem. Et bredt, oransje rektangel illustrerer operativsystemet. Med fire drivere er det koblet til nettverkskort, skjermkort, USB-kontroller og lydkort. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er opp til produsentene av enhetene å lage drivere for de operativsystemene som de mener er relevante. Det er også vanlig å lage for eksempel skjermkort slik at de også kan fungere med en standarddriver (slik at skjermen viser et skjermbilde, men med lav oppløsning og lite av funksjonaliteten tilgjengelig).

I Windows-baserte operativsystemer er driverne ofte lagret i INF-filer (filnavn som slutter på .inf). Hvis en vanlig driverinstallasjon ikke fungerer, kan INF-filen med driveren legges manuelt til enheten i Enhetsbehandling (Device Manager).

Hvordan enheter identifiseres

Tilkoblet maskinvare, som PCI-, PCI Express- og USB-enheter, identifiserer seg for maskinen ved hjelp av «Vendor ID», som viser til produsentnavnet, og «Device ID», som viser til en spesifikk maskinvaremodell. Ofte presenteres også «Device Class», som er kategorien enheten tilhører. Samlet identifiserer dette enheten slik at operativsystemet kan få koblet til den riktige driveren (hvis den er tilgjengelig).

Tilkoblede enheter presenterer seg for BIOS/UEFI ved oppstart, og deler av dette videreformidles til operativsystemet. Enheter som kobles til mens maskinen er i gang, som USB-enheter, blir fanget opp av egne prosesser og får driver tilknyttet mens maskinen går. Denne funksjonen er opphavet til begrepet «Plug and Play».

Hvis du ønsker å bla eller søke i ID-registrene for PCI og USB, er disse offentlig tilgjengelige her:

The PCI ID Repository

The USB ID Repository

Kilder for drivere

Datamaskiner henter drivere fra noen vanlige kilder.

Installasjonsmediet til operativsystemet

Når man installerer operativsystemet, følger det med et sett med drivere på installasjonsmediet (eksempelvis USB-minnepenn). Dette er ofte en kombinasjon av mye brukte drivere og generiske drivere som sikrer minimumsfunksjonalitet for mange forskjellige utstyrsmodeller i en maskinvarekategori.

Liste over enhetskategorier. Driveren «Microsoft Basic Display Adapter» er lagt inn under kategorien «Display Adapters». Skjermbilde.

Et typisk eksempel på generiske drivere er «Microsoft Basic Display Adapter». Denne driveren brukes i Windows-operativsystemer og fungerer med de fleste skjermkort. Den gjør det mulig å vise skjermbilder på dataskjermen, men oppløsningen vil være lav, og avansert funksjonalitet på skjermkortet er deaktivert. Spesielt for skjermkort er det ønskelig å få byttet ut den generiske driveren med en som er lagd spesifikt for maskinvaren som er i bruk.

Operativsystemets driverbase på nettet

Operativsystemprodusentene har som oftest et stort driverarkiv tilgjengelig på internett. Produsentene av enhetene (maskinvaren) foreslår eller legger selv inn driverne de ønsker at skal brukes.

Når en datamaskin er ferdig installert, kan det være greit å koble den til internett og la den søke etter drivere i driverbasen for operativsystemet. Da kan enheter som mangler drivere, få drivere, og enheter med eldre drivere kan få installert nyere drivere (som vil ha færre feil enn eldre drivere).

Microsoft har en nettside hvor du kan søke i driverbasen deres. Om du søker etter en produsent (for eksempel Intel), får du opp modellene de har drivere for, og hvilke OS-versjoner driverne fungerer på.

Drivere fra produsentene

Tidligere ble drivere levert med enhetene, som oftest på en CD. CD-er er ikke lenger så mye i bruk, og de fleste laster derfor ned drivere fra leverandørens nettside (hvis operativsystemet ikke finner passende drivere selv).

En fordel med å bruke drivere direkte fra maskinvareprodusenten er at de vil være de nyeste og mest oppdaterte av alle alternativene.

Hvis du får problemer med at enheter er ustabile eller ikke fungerer optimalt, kan det ofte hjelpe å installere nyere drivere.

Nye drivere kan noen ganger introdusere nye feil. Da kan det være nødvendig å gå tilbake til en tidligere versjon av driveren (driver rollback). Framgangsmåten for dette varierer fra operativsystem til operativsystem.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 20.01.2021

Læringsressurser

Datalab med Windows Server