Hopp til innhold

Fagstoff

Innstillinger og adopsjon av enheter i UniFi

Når du har fått tilgang til UniFi-kontrollerens hovedside (dashboard), er neste oppgave å justere innstillinger og adoptere nettverksenhetene slik at UniFi-kontrolleren får kontroll over enhetene.
Utklipp fra nettleser som viser hovedsiden (dashboard) til UniFi-kontrolleren. Skjermbilde.

Aktivere klassisk innstillingsmeny

Brukergrensesnittet til UniFi-kontrolleren er under fornying. Blant annet er det laget et nytt design for innstillingsmeny («Settings»).

Denne kan du finne ved å trykke på tannhjulikonet nederst i menyen til venstre fra hovedsiden.

Utklipp fra nettleser som viser en enkel meny med valgene «WiFi», «Networks», «Security», «Internet», «System Settings» og «Advanced Features». Skjermbilde.
To kolonner vises, til venstre er den nye innstillingsmenyen. «System Settings» er valgt i denne menyen. Til høyre vises detaljerte innstillinger. Musepekeren er over bryteren for «New Settings». Skjermbilde.

Det nye menydesignet kommer nå som standard. Det gir et enklere og mindre truende inntrykk, men det gir ikke tilgang til alle innstillinger. Det anbefales derfor foreløpig å bytte til det klassiske utseendet.

Dette gjør du ved å velge «System Settings» og slå av «New Settings»-knappen.

Nederst på skjermen vil det komme fram en knapp merket «Apply Change». Trykk på denne for å ta endringen i bruk.

Innstillingsmeny vises med mange mulige valg i venstre kolonne og mange detaljer i høyre kolonne. Skjermbilde.

Sett navn på nettverket

Inne i innstillingsmenyen («Settings») under «Site»-undermenyen finner du innstillingen for «Site Name».

Sett et fornuftig navn på nettverket ditt. Dette navnet brukes bare av UniFi i tilfeller hvor kontrolleren styrer flere forskjellige lokasjoner.

Husk å lagre forandringen ved å trykke «Apply Changes» nede til venstre.

Justere nettverksinnstillinger

Åpne undermenyen «Networks».

Du får nå opp en liste over logiske nettverk som er satt opp. Du skal i utgangspunktet bare få opp et med navnet «LAN». Gå inn i konfigurasjonen til nettverket ved å trykke «Edit».

Forskjell mellom fysisk og logisk nettverk

Når vi arbeider med nettverk, må vi håndtere to forskjellige aspekter samtidig. Det rent fysiske (hvordan enheter er koblet fysisk sammen) og det logiske (hvordan data beveger seg innad i utstyr og mellom enheter nettverk).

Et enkelt eksempel på dette kan være en konfigurerbar svitsj med VLAN. Svitsjen har for eksempel fire fysiske porter som kan kobles til annet nettverksutstyr eller datamaskiner.

Nettverket har også tre forskjellige VLAN. Et driftsnettverk, et ansattnettverk og et gjestenettverk. En fysisk nettverksport kan overføre flere VLAN, men trenger ikke nødvendigvis å formidle alle.

Figur som representerer en svitsj. Mot utsiden har den fysiske porter, og disse er en del av det fysiske nettverket. På innsiden av svitsjen er det satt opp flere VLAN. Noen VLAN går til alle porter, mens noen bare går til én eller to av de fysiske portene. Dette er det logiske oppsettet. Modell.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er mange parametere som ikke kan justeres før adopsjon av ruter (merket «USG Required») eller svitsj (merket «USW Required»). Forandringene som gjøres, vil ikke tre i kraft før utstyret er adoptert.

Bruk av annet IP-område enn 192.168.1.x i lokalnettverk

Hvis du får beskjed/har behov for å bruke et annet IP-område enn 192.168.1.x i lokalnettverket ditt, kan du justere dette under «Gateway IP/subnet».

IP-adressen som oppgis, vil være den første IP-adressen i lokalnettverket og tilhøre ruteren.
Subnettmasken til lokalnettverket (størrelsen på lokalnettverket) er oppgitt med CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

Når du har gjort ønsket justering, må du trykke på «Update DHCP Range». Dette sikrer at DHCP-serveren deler ut IP-adresser i riktig adresseområde.


Obs:
UniFi nettverksutstyr (utenom ruter) vil ta i mot IP-adresse fra DHCP-server hvis dette eksisterer i lokalnettverket. Hvis det ikke finnes en aktiv DHCP-server, vil de falle tilbake til adresser i 192.168.1.x-området (fallback). Etter adopsjon av ruter (slik at DHCP-server blir oppdatert med nye innstillinger) kan det være at du må restarte annet nettverksutstyr slik at det får oppdatert IP-adresse (som er i riktig område).

Enheter med fast/statisk IP-adresse må manuelt oppdateres med ny IP-adresse og nettverkskonfigurasjon.

En justering som anbefales å gjøre, er å justere «DHCP Range». Denne innstillingen styrer ruterens (framtidige) utdeling av IP-adresser i lokalnettverket.

Som standard deles alle adresser fra 192.168.1.6 til 192.168.1.245 ut med DHCP. Da gjenstår det få ledige adresser til enheter med fast/statisk IP-adresse (for eksempel Windows Server, UniFi-kontroller).

Før-og-etter-modell som viser at når DHCP-server får et mindre område IP-adresser den kan dele ut, gjenstår det noen adresser som kan brukes til enheter med statisk IP-adresse. Modell.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ved å justere DHCP-serverens startadresse til for eksempel 192.168.1.50 blir det flere IP-adresser som kan benyttes til enheter ned fast/statisk IP-adresse.

Når du har gjort ønsket forandring, bør du trykke på «Save» nede til venstre på skjermen.

Vindu med tittelen «Edit Network – Lan». En lang liste med valg og konfigurasjonsmuligheter. Skrivemarkør er inne på det første feltet, som er merket «DHCP Range». Skjermbilde.

Adoptere UniFi nettverksenheter

Neste steg er å tilknytte (adopt) ruter og eventuelt svitsj til nettverkskontrolleren.

Til venstre i nettgrensesnittet er det en ikonbasert meny. Hold musepekeren rolig over et av ikonene for å få opp en kort tekstbeskrivelse.

Oppe i ikonmenyen til venstre velger du den som viser en liten sirkel inne i en større sirkel, også kalt «Devices».

På siden så vises UniFi-basert nettverksenheter som kan tilknyttes kontrolleren. Enhetene bør ha statusen «Pending Adoption».

Hvis utstyr har statusen «Managed By Other»

Enheter som har status «Managed By Other», er allerede tilknyttet en nettverkskontroller (selv om de ikke får kontakt med den).

For at enheten skal kunne adopteres til din nettverkskontroller, må utstyret først tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Enheten må være påslått og ferdig oppstartet (vil sannsynligvis vise et blått statuslys). På baksiden av utstyret er det et lite hull merket «Reset». Bruk en åpnet binders eller lignende for å holde inne knappen på innsiden av hullet.

Hold knappen inne i rundt ti sekunder (eller til lysene på enheten skrur seg av og på igjen). Enheten restarter da og forsøker å tilbakestille seg til fabrikkinnstillingene.

Hold musepekeren over en av enhetene. Til høyre på linjen skal det komme fram en knapp merket «Adopt» eller «Update and Adopt» (hvis enheten må oppdateres med ny fastvare). Trykk på denne knappen (adopsjon kan ta opptil fem minutter per enhet).

Under adopsjonen av utstyret vil enheten restarte. Dette kan forstyrre andre adopsjoner. Derfor anbefales det å bare adoptere én enhet av gangen.

Utklipp fra «Devices»-siden. Viser to enheter som avventer adopsjon. Musepekeren er over «Adopt»-knappen til høyre på skjermen. Skjermbilde.

Enheten vil gå gjennom flere statuser under adopsjonen. På Ubiquitis hjemmesider finner du en tabell som forklarer alle statusene.

Utklipp fra «Devices»-menyen. Viser to enheter, og hver enhet har en egen linje. Den ene enheten har status «Provisioning» og den andre har «Connected». Skjermbilde.

De viktigste er «Provisioning», som betyr at enheten mottar ny/oppdatert konfigurasjon fra kontrolleren, og «Connected», som betyr at enheten er i normal drift.

Vent til nettverksenhetene dine begge har fått status «Connected».

Hvis du nå går tilbake til hovedsiden (dashboard), vil du se at mer informasjon kommer fram i brukergrensesnittet.

Kontrollere WAN-innstillinger

Da du tidligere konfigurerte ruteren, la du inn de innstillingene som var nødvendige for å få internettilgang i lokalnettverket. Under adopsjonen av ruteren ble denne informasjonen flyttet over til nettverkskontrolleren. For å sjekke at dette er riktig, må du sjekke innstillingene.

Liste over logiske nettverk som kontrolleren har i drift. To nettverk er listet opp, LAN og WAN. Hvert av dem har en linje med detaljert beskrivelse. Musepekeren er over «Edit»-knappen til høyre på WAN-linjen. Skjermbilde.

Gå til innstillingsmenyen («Settings») ved å trykke på tannhjulikonet nederst i ikonmenyen til venstre.

Åpne undermenyen «Networks».

Du skal nå få opp to logiske nettverk. LAN, som du sjekket tidligere, og WAN. Trykk på «Edit» på WAN-linjen.

Sjekk at informasjonen under «IPV4» og «DNS Server» er riktige for ditt oppsett.

Obs:
IPV4-verdiene i oppsettet ditt skal ikke være like de som vises i eksemplet nedenfor. Verdiene skal stemme overens med nettverket som ruteren din er tilknyttet.

Hvis ikke informasjonen ble kopiert inn til kontrolleren riktig under ruteradopsjon, må du legge den inn på nytt igjen. Husk eventuelt å lagre forandringene.

Utklipp fra «Edit Network – WAN». Viser konfigurasjonen til WAN-nettverket. Musepekeren er nær IP-adresse og konfigurasjon for IPv4. Hvert felt har utfylt informasjon. Skjermbilde.

Etter at du har sjekket og eventuelt rettet opp i WAN-innstillingene, bør du sjekke at du har internettilgang fra en av maskinene i testnettverket ditt. Gå til nettsider du ikke har besøkt tidligere (slik at DNS-oppslag må gjennomføres).

Du kan også gå tilbake til hovedsiden (dashboard). Der er en knapp merket «Speed Test» der du kan teste internetthastigheten til ruteren.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 23.02.2021

Læringsressurser

Datalab med Windows Server