Hopp til innhold

Fagstoff

Innstillinger og adopsjon av enheter i Omada-kontrolleren

Når du har fått tilgang til Omada-kontrollerens hovedside (dashboard), er neste oppgave å justere innstillinger og adoptere nettverksenhetene slik at Omada-kontrolleren får kontroll over enhetene.
Nettsidevindu med instrumentpanelet til Omada-kontrolleren. Skjermbilde.

Opprette lokasjon (site)

TP-link Omada er laget for å kunne kontrollere nettverksutstyr som er plassert på en enkelt lokasjon eller flere forskjellige lokasjoner. Dette gjør systemet fleksibelt for forskjellige typer bedrifter.

Sprettoppvindu med felter for navn, land, applikasjonsscenario med mer. Skjermbilde.

Når du skal begynne å konfigurere kontrolleren din, må du først opprette en lokasjon (site) som konfigurasjon og utstyr skal tilknyttes.

Fra Omada-kontrollerens hovedside (dashboard) trykker du på knappen "Add New Site", som er på midten til høyre.

Gi lokasjonen din et beskrivende navn og velg hvilket land den befinner seg i.

Under "Application Scenario" kan du velge "Office". Her er det også mulig å lage sitt eget scenario.

Felter for plassering og adresse kan du hoppe over i denne omgang.

Under "Device Account" skriver du inn det du vil ha som brukernavn og passord for adoptert utstyr. I et driftsmiljø bør dette være et komplisert passord som ikke brukes andre steder, men i testmiljøer kan du bruke samme brukernavn og passord som du har brukt ellers i oppsettet ditt.

Når du er fornøyd, trykker du på "Apply".

Velg din nylagde lokasjon

Nedtrekksmeny som viser tilgjengelige lokasjoner. Skjermbilde.

Velg lokasjon ved å bruke nedtrekksmenyen merket "Organization", som er oppe til høyre på hovedsiden.

Når du har valgt lokasjon, vil du få opp flere valg i menyen til venstre og detaljert informasjon om lokasjonen på midten av skjermen.

Hovedside (dashboard) med valgt lokasjon. Hovedsiden har en hovedmeny til venstre og mye overordnet informasjon i midten av skjermen. Skjermbilde.

Justere nettverkskonfigurasjon

Justere LAN-konfigurasjon

Som standard bruker Omada-utstyr IP-området 192.168.0.1 - 192.168.0.254. Dette er et annet IP-område enn det vi har brukt ellers i denne guiden: 192.168.1.1 - 192.168.1.254. Før vi kan starte å adoptere inn nettverksutstyret i kontrolleren, må vi derfor justere kontrolleren til å bruke IP-området vi har bestemt.

Helt nede til venstre i webgrensesnittet er en knapp for å komme inn i innstillinger, den ser ut som et tannhjul. Trykk på denne.

En ny meny kommer så fram på venstre side. Velg "Wired Networks" og "LAN" i undermenyen.

I LAN-konfigurasjonen kan vi justere både logisk og fysisk nettverk. I denne omgangen skal vi begrense oss til fysiske porter og et enkelt VLAN, men senere kan det være at flere VLAN og et større logisk nettverk skal konfigureres.

Forskjell mellom logisk og fysisk nettverk

Når vi arbeider med nettverk, må vi håndtere to forskjellige aspekter samtidig: det rent fysiske (hvordan enheter er koblet fysisk sammen) og det logiske (hvordan data beveger seg innad i utstyr og mellom enheter i nettverk).

Et enkelt eksempel på dette kan være en konfigurerbar svitsj med VLAN. Svitsjen har for eksempel fire fysiske porter som kan kobles til annet nettverksutstyr eller datamaskiner.

Nettverket har også tre forskjellige VLAN: et driftsnettverk, et ansattnettverk og et gjestenettverk. En fysisk nettverksport kan overføre flere VLAN, men trenger ikke nødvendigvis å formidle alle.

Figur som representerer en svitsj. Mot utsiden har den fysiske porter, disse er en del av det fysiske nettverket. På innsiden av svitsjen er det satt opp flere VLAN. Noen VLAN går til alle porter, mens noen bare går til en eller to av de fysiske portene. Dette er det logiske oppsettet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forandre "Gateway/Subnet" til "192.168.1.1". Hvis du bruker et annet IP-adresseområde, legger du inn den riktige adressen for dette.

Webgrensesnitt med felter for å konfigurere lokalt nettverk. Skjermbilde.
Før-og-etter-modell som viser at når DHCP-server får et mindre område IP-adresser den kan dele ut, gjenstår noen adresser som kan brukes til enheter med statisk IP-adresse. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Under "DHCP Range" må du også justere IP-adressene til å stemme overens med ditt IP-range.

Det anbefales også at du setter DHCP-start til for eksempel 192.168.1.50 slik at du har adresser på starten av IP-området som er satt av til utstyr med statisk (fast) IP-adresse.

Når du har gjort ferdig justeringene, trykker du på "Save" nederst på siden.


Justere WAN/internett-konfigurasjon

Denne seksjonen av guiden tar utgangspunkt i at det ikke er DHCP i nettverket som du kobler ruteren din til på WAN-siden, og at du derfor må sette opp en statisk IP-adresse. Hvis det er DHCP i nettverket, kan du gå videre til neste seksjon. Snakk med læreren din hvis du er usikker.

Modell som viser hvordan internett kommer inn til nettverket og går til ruteren. Ruteren er videre koblet til svitsj som igjen er koblet til en datamaskin. Illustrasjon.

For at ruteren din (når den er adoptert) skal vite hvordan den kan nå internett, må vi legge inn "WAN/Internet"-konfigurasjon. Du finner disse innstillingene ved å gå til "Internet" i "Wired Networks"-menyen.

Nettleservindu med felter for innfylling av konfigurasjon for WAN-tilkobling. Skjermbilde.

TP-link Omada-rutere kommer med flere seperate WAN-porter for tilkobling til internett. Du kan bruke en eller flere av disse samtidig, avhengig av om du har en eller flere nettlinjer inn til nettverket ditt. De fleste vil få internett-tilgang via en ordinær nettverkskabel. Trykk på "WAN"-knappen som er et lite stykke ned midt på skjermen. Velg så "Static IP" som "Connection Type". Du kan nå legge inn den faste IP-adressen som ruteren skal ha. Når du er ferdig, må du huske å lagre ved å trykke på "Save"-knappen nederst på siden.

Adoptere inn nettverksenheter i kontrolleren

Liste over nettverksenheter, med status og versjonsnummer. Skjermbilde.

Du er nå klar til å adoptere inn Omada-nettverksutstyr i nettverkskontrolleren din. I sidemenyen til venstre velger du "Devices".

Du vil nå få opp ei liste over alle enheter som kontrolleren kan se, både de som er adoptert inn, og de som ikke er det. Enhetene vi er ute etter, vil stå med statusen "Pending".

Står en eller flere av enhetene med statusen "Adopted by other", betyr dette at de må fabrikknullstilles før du kan importere dem inn i din kontroller.

Hold inn reset-knappen på enheten i 10 sekunder og vent til den dukker opp på nytt som "Pending".

Det anbefales å først adoptere ruteren. Trykk på den og velg "Adopt".

Første gang du prøver å adoptere enheter du tidligere har konfigurert for å fungere uten kontroller (standalone mode), vil det mislykkes. Da får du feilmeldingen "Adoption failed". Velg da "Adopt" på nytt. Du vil da få opp spørsmål om brukernavn og passordet som du har brukt på utstyret tidligere. Fyll dette inn og trykk på "Adopt".

Nettleservindu med tekstboks med felter for brukernavn og passord. Skjermbilde.

Adopsjon vil gå gjennom stegene "Adopting" og "Configuring" før det slutter på "Connected", som betyr at enheten er vellykket adoptert inn i kontrolleren.

Gå gjennom og adopter alle enhetene du har i nettverket. Enhetene vil nå ikke lenger være mulig å styre i webgrensesnittet til enheten, men kun gjennom Omada-kontrolleren.

Oversikt over nettverksenheter, alle har status "Connected" i grønn tekst. Skjermbilde.

Hvis du ønsker, kan du gå inn på enhetene ved å trykke på dem og gjøre justeringer. Du kan for eksempel gi dem fornuftige navn. Du kan også gjøre oppdatering av fastvare (firmware).

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 16.10.2023

Læringsressurser

Datalab med Windows Server