Hopp til innhald

  1. Home
  2. NDLA filmChevronRight
  3. LæringsstiarChevronRight
  4. Å vende tilbake: KarakterutviklingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å vende tilbake: Karakterutvikling

Spelefilmen Å vende tilbake handlar om korleis deltaking i krigen i Afghanistan har påverka den psykiske helsa til ein norsk offiser. Regissør Henrik Martin Dahlsbakken kommenterer her karakterutviklinga i filmen med utgangspunkt i to scener.

Mann filmer med kamera. Foto
Regissør Henrik Martin Dahlsbakken

Ein far kjem tilbake til familien etter å ha vore på militært oppdrag i Afghanistan. Kort tid etter at han har komme heim, dreg han ut i skogen på jakt. Då han ikkje kjem att neste dag, byrjar dei to sønene hans å ane uråd. Dei bestemmer seg for å dra av garde for å leite etter faren på fjellet.

Klipp 1: Middagsscena

Klipp 2: På fjellet

Læringsressursar

Læringsstiar

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale