Hopp til innhald

Fagstoff

Brisling

Brislingen liknar silda, men storleiken er betydeleg mindre. Han er ein pelagisk stimfisk som har stor utbreiing, men finst sjeldan på større djup enn 150 meter.
Svømmende brisling. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Fangst og fangstreiskapar

Fisket etter fjordbrisling skjer i hovudsak i fjordane i Sør-Noreg. Fangstane vert sette i «lås» eller steng i minst tre døgn for at tarmen skal tømma seg før fisken går til fabrikkane. I tillegg vert det drive fiske etter havbrisling i Nordsjøen. Brisling vert fanga med snurpenot.

Bruk

Egg med ansjos. Foto.

Brislingen vert for det meste seld frosen eller i vidareforedla form. Brisling er eit viktig råstoff for næringsmiddelindustrien, og i Noreg vert hermetiske påleggsprodukt av brisling selde som sardinar og ansjos. Fersk brisling kan steikast og grillast. Arten vert òg mykje brukt til fiskemjølproduksjon.

Næringsinnhald

Brisling er ei god kjelde til omega-3-feittsyrer og vitamin D og har òg eit høgt innhald av vitamin B12.

Sjå Matvaretabellen frå Mattilsynet for nærare opplysningar om næringsinnhaldet.

Hugselappen

Sesong

Juni–januar

Storleik

14–15 cm, opptil 15 g

Med andre ord

Latin: Sprattus sprattus

Engelsk: Sprat

Fransk: Sprat, esprot

Tysk: Sprotte

CC BY-NC-SARettshavar: Norges sjømatråd
Sist fagleg oppdatert 27.06.2017

Læringsressursar

Fiskeartar