Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Fordjupingsoppgåve – fisk

Med denne oppgåva skal du bli betre kjend med ein fisk ved å fordjupe deg i ein fiskesort. Viss du følgjer med når dei andre i klassen presenterer fiskesortane sine, lærer du masse om fisk!

Heil laks, torske- og laksefilet som ligg på eit fat. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Informasjon om oppgåva

 • I oppgåve 1 skal du velje deg ein type fisk som du skal fordjupe deg i. Oppgåva skal presenterast på valfri måte for lærar og medelevar.
 • I oppgåve 2 skal du beskrive grunnleggjande tillagingsmetodar samt kjernetemperatur. Denne delen skal ikkje presenterast, du skal i staden gjere ho skriftleg og levere ho inn.
 • I oppgåve 3 skal du lage og presentere ein rett med fisketypen du valde i oppgåve 1.

Forslag til kjelder:

Slå opp og finn fagstoff i fiskeleksikonet.

Les om ulike fiskeartar og om tillaging av fisk på 3iuka.no.

Oppgåve 1

Vel deg ein fiskesort, og arbeid vidare med denne ved å fordjupe deg i desse temaa:

 • beskrivingar av fiskesort (mellom anna feitleiksgrad)
 • næringsinnhald og eventuell helsegevinst
 • bruksområde
 • oppbevaring på kort og lang sikt
 • berekning av mengd – både filet og heil fisk
 • kjernetemperatur
 • hygienekrav ved stell og oppbevaring av fiskesorten
 • oppskrift på ein klassisk rett med denne fisken samt tilbehøyr

Oppgåve 2

Denne oppgåva skal leverast inn saman med det andre fagstoffet, men ikkje presenterast.

Beskriv framgangsmetoden og viktige element for å få eit godt resultat for desse grunnleggjande oppskriftene:

 • fiskekraft
 • fiskefarse

Oppgåve 3

Klassen lagar ein buffé og lagar til og presenterer rettane som kvar enkelt elev har funne oppskrift på.

 • Skriv ei bestillingsliste.
 • Lag ein arbeidsplan.
 • Lag retten på kjøkenet.
CC BY-NC-SASkrive av Unni Kulhuset Granheim.
Sist fagleg oppdatert 27.03.2020

Læringsressursar

Fiskeartar

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar