Hopp til innhald

Fagartikkel

Piggvar

Piggvaren høyrer til varfamilien og er flattrykt og nesten rund (sirkelforma). Han kan verta meir enn 20 år gammal.

LK20LK06
Piggvar. Foto.

Piggvaren lever frå fjøra og ned til cirka 80 meters djupn og finst ofte delvis nedgraven i botnlaget på sand-, grus-, stein- eller blautbotn. Piggvaren er ein aktiv rovfisk. I vaksen alder lever han hovudsakleg av annan fisk og ulike krepsdyr. Hannen vert kjønnsmoden i tre-årsalderen, hoa i fire-årsalderen.

Piggvar ligger på sandbunn. Foto.

Piggvaren er vanlegvis venstrevridd. Det vil seie at auga er på vestre side av kroppen.

Fangst og fangstreiskapar

Dei beste fiskeplassane i Nordsjøen er på fiskebankane utanfor kysten av Nord-Jylland. Mykje av piggvaren som vert omsett i Europa, kjem frå oppdrett, hovudsakleg frå Sør-Europa. I Noreg er produksjonen liten fordi piggvaren er avhengig av å få tilført forholdsvis varmt vatn. Piggvaren vert fiska med snurrevad, botntrål eller botngarn.

Bruk

Piggvaren vert seld fersk i skiver, som filetar eller som heil fisk. Kjøttet er kvitt, fast, fint og svært ettertrakta. Piggvaren kan steikjast, kokast og grillast, og kjøttet har best kvalitet i september–april.

Piggvar med trøffelsaus og tilbehør. Foto.

Piggvaren er ein ettertrakta matfisk. Her er han servert med trøffelsaus.

Næringsinnhald

Piggvar inneheld cirka eitt gram omega-3-feittsyrer per 100 gram filet.

Sjå Matvaretabellen frå Mattilsynet for nærare opplysningar om næringsinnhaldet.

Hugselappen

Sesong

Heile året

Utbreiing

Nordvest i Atlanterhavet

Storleik

Opptil 100 cm

Med andre ord

Latin: Psetta maximus

Engelsk: Turbot

Fransk: Turbot

Tysk: Steinbutt

Sist oppdatert 24.01.2018
Rettshavar: Norges sjømatråd

Læringsressursar

Fiskeartar