Hopp til innhald

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tillaging og produksjon

Å foredle råvarene på ein god måte er viktig både for å framheve smaken, auke haldbarheita og jobbe på ein berekraftig god måte. Best mogleg tillaging og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedrifta du skal jobbe i.

Fisk

Fisk har alltid vore ei viktig matvare i Noreg, særleg langs kysten. Vi har både villfisk og oppdrettsfisk, og Noreg er no eit av dei landa som eksporterer mest oppdrettsfisk.

Fiskeartar

Det finst tallause ulike fiskeslag i Noreg og elles i verda. Ulike fiskeslag har ulike ernæringsmessige fordelar og blir laga til på ulike måtar.

Læringsressursar

Fiskeartar

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar