Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Arbeid i vidaregåande skule

Før Alana begynner å jobbe i skulen, treng ho litt kunnskap om andre yrkesgrupper som jobbar i skulen, og kva slags oppgåver kvar enkelt yrkesgruppe har.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Mage grønne spørsmålstegn. Illustrasjon.

Alana får jobb som elevassistent på Berghammaren vidaregåande skule. Ho skal jobbe med enkeltelevar, ha leksetimar og delta i nokon timar saman med lærar.

Oppgåve

Intervju tilsette ved skulen der du sjølv er elev, og lag deretter eit kart som viser kven som jobbar i skulen, og kva for nokre hovudoppgåver kvar enkelt har.

Kven er barne- og ungdomsarbeidaren sin nærmaste overordna?

Sist oppdatert 27.11.2018
Tekst: Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid (CC BY-SA)

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Vurderingsressurs