Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Arbeid i vidaregåande skule

Før Alana begynner å jobbe i skulen, treng ho litt kunnskap om andre yrkesgrupper som jobbar i skulen, og kva slags oppgåver kvar enkelt yrkesgruppe har.

Mage grønne spørsmålstegn. Illustrasjon.

Alana får jobb som elevassistent på Berghammaren vidaregåande skule. Ho skal jobbe med enkeltelevar, ha leksetimar og delta i nokon timar saman med lærar.

Oppgåve

Intervju tilsette ved skulen der du sjølv er elev, og lag deretter eit kart som viser kven som jobbar i skulen, og kva for nokre hovudoppgåver kvar enkelt har.

Kven er barne- og ungdomsarbeidaren sin nærmaste overordna?

Sist oppdatert 27.11.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs