Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Hyllest til barne- og ungdomsarbeidarar

Barne- og ungdomsarbeidaren har ei sentral rolle i livet til dei fleste barn i Noreg. Vi møter dei på alle trinn i oppveksten, frå dei byrjar i barnehagen som eittåringar og heilt fram til dei står på terskelen til vaksenlivet.

Barne- og ungdomsarbeidaren er forsvarar, trøystar, leikekamerat, ven, lærar og rollemodell.

Ein viktig person gjennom heile oppveksten! Faget er eit av dei mest ansvarsfulle og meiningsfylte yrka du kan velje. Eit yrke der du tyder noko og kan gjere ein skilnad.

I denne filmen fortel fem barne- og ungdomsarbeidarar kva dei brenn for i jobben sin, kvifor dei valde yrket og kva det tyder for dei.

Sist oppdatert 26.03.2018
Skrive av
Rettshavar: Terranova Media

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs