Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Wenche på kjøkkenet med ADL-gruppa

Wenche er på på jobb med ei lita gruppe. Dette er ein kjøkkenleksjon med tre elevar. Det kan vere elevar som treng svært mykje hjelp.

To personer deler opp en løk på hvit skjærefjøl. Foto.

Aktivitetar i dagleglivet

ADL står for "Activities of daily living", aktivitetar i dagleglivet.

Når eg er saman med ADL-gruppa, er det ein del av jobben å ha ein kjøkkenleksjon. Dei er tre elevar. Det kan vere elevar som treng svært mykje hjelp. Viktige tema i kjøkkenundervisninga er riktig påkledning, reinsemd, hygiene, sunt kosthald, ergonomi og enkel matlaging.

Eitt mål i matlagingstimen er å lære elevane å lage mat som sjølve skal kunne lage heime. Vi fokuserer på å lage enkel mat i tråd med retningslinjene for eit sunt kosthald.

Sjølvstendigheit og livsmeistring

Elevane lærer å vere sjølvstendige, og vi prøver å velje oppgåver som gjer at dei meistrar oppgåvene på kjøkkenet. Gode tilbakemeldingar er viktige i denne situasjonen. Vi bruker god tid i starten på å gå gjennom kjøkkenleksjonen. Då fordeler vi oppgåvene mellom elevane. Oppgåvene er laga med omsyn til ønska til elevane og ferdigheitene deira.

Eksempel på mat vi lagar

  • grønsakspizza
  • taco
  • tomatsuppe

Oppskriftene er vanlegvis enkle. Ofte bruker vi ferdigmat som vi berre tilset vatn eller mjølk, rører ut og kokar

Under matlaginga skal elevane skal trene å ulike oppgåver. Det kan for eksempel vere å måle og vege, eller å dekkje bordet.

Eksempel på oppgåve

Eleven skal bruke 5 dl væske i ein matrett. Eleven har problem med å forstå kva 5 dl er.

Eg kan bruke ulike metodar for å lære eleven dette:

  • Eg kan finne fram eit desilitermål som viser nøyaktig 1 dl, og eit litermål. Eg viser eleven kor mykje 5 dl er på litermålet. Eleven kan fylle 5 dl i litermålet og på den måten sjå samanhengen mellom desiliter og liter.
  • Dei elevane som ikkje klarer å lære seg mål og vekt, kan få spesielle målebeger, til dømes eit raudt målebeger som tek 5 dl, og som passar til den oppskrifta.

Borddekking

Ved å rekne seg fram til kor mange vi er på gruppa, finn eleven ut kor mange han eller ho skal dekkje på til, og finn fram rett tal fat, glas, bestikk og kuvertasjettar. Eg dekkjer først på til éin person for å vise eleven korleis det skal gjerast. Deretter dekkjer eleven sjølv på til resten med rettleiing frå den vaksne som hjelper til.

Tips: Dersom du har elevar som ikkje klarer å lære seg å dekkje bord, kan du lage dekkjebrikker av voksduk. Klipp ut ei dekkjebrikke og teikn på tallerken, glas, kniv, skei og gaffel. Eleven kan bruke dekkjebrikka til han eller ho har lært kva som skal på bordet. Klarer ikkje eleven å lære dette, kan han eller ho fortsetje å bruke brikka. Du kan også bruke ein plakat.

Vi lagar ferdig maten, dekkjer bordet og et måltidet saman. Det viktige er trivsel, bordskikk og gode matvanar. Måltidet er ein god arena for samtale og rettleiing.

Sist oppdatert 26.11.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs