Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Brukarmedverknad og verdigheit

Brukarstyrt personleg assistanse er ei teneste som gir brukaren moglegheit til å sjølv bestemme kva for nokre praktiske oppgåver som skal utførast, og dermed større råderett over eige liv. For Elisabeth er det å få hjelp til det ho treng til kvar tid, viktig for opplevinga hennar av verdigheit.

Utfordringar til deg

  1. Kva er oppgåvene til ein brukarstyrt personleg assistent (BPA)?
  2. Kva er forskjellen mellom å ha tenester frå heimetenesta og å ha BPA?
  3. Kva eigenskapar er naudsynte dersom du skal jobbe som BPA?
Sist oppdatert 23.10.2020
Skrive av Vigdis Haugan

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs