Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Oppgåver til filmen "Barne- og ungdomsarbeider i barnehage"

FooterHeaderIconFooter iconLK06
  1. Korleis vert ein barne- og ungdomsarbeidar
  2. Kor kan ein barne- og ungdomsarbeidar jobbe?
  3. Kva er skilnaden på å le av og le med nokon?
  4. Kva er ei småbarnsavdeling, og kva er ei storbarnsavdeling?
  5. Kven jobbar i ein barnehage?
  6. Kva gjer førskolelæraren, og korleis skil jobben hans seg frå jobben til barne- og ungdomsarbeidaren?
  7. Finn døme på aktivitetar som er vanlege i barnehagen.
  8. Kva for eigenskapar bør ein barne- og ungdomsarbeidar ha?

Sist oppdatert 12.09.2010
Skrive av Guri Bente Hårberg og Trine Merethe Paulsen

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs