Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Film og filmklipp

Barne- og ungdomsarbeid på ein skule

Tonje er barne- og ungdomsarbeidar på ein skule. I desse filmklippa fortel ho om yrkesvalet sitt, om jobben sin og kva ho gjer saman med barna.

Tonje fortel om kvifor ho valde å bli barne- og ungdomsarbeidar.

Tonje fortel om tilrettelegging av formingsaktivitetar.

Tonje fortel om personalmøta.

Tonje fortel om og viser kva som er viktig under måltidet.

Kva gjer ein barne- og ungdomsarbeidar i friminutta?

Barne- og ungdomsarbeidaren si rolle i klasserommet

Tonje fortel om frukosten på SFO.

Utfordringar til deg

  1. Kva kan arbeid med barn gi deg som vaksen?
  2. Kvifor kan du nytte dine eigne interesser i arbeidet med barn?
  3. Kva rolle har ein barne- og ungdomsarbeidar i klasserommet?
  4. Kvifor er det viktig at du observerer og ser alle barna?
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrive av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid
Rettshavar: Fagforbundet

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs