Hopp til innhald
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidstida som BPA

Her fortel barne- og ungdomsarbeidaren om arbeidstida som BPA. Det er fleire som er BPA for same person, og godt samarbeid er avgjerande.

Klokke med hjerte. Foto.

Arbeidstid

Eg arbeider fem timar i veka for Terje.

Vi bruker tid på dei ulike hobbyane til Terje, gode samtalar, refleksjonar, gåturar, planlegging og måltid.

Delar av tida går også med til å gå på kino, spele bowling, gå på restaurant og så vidare. Dette er også viktig for Terje, spesielt med tanke på at han kjem seg ut og treffer andre menneske. Sjølv om det nødvendigvis ikkje inneber så mykje samtale, så lærer Terje korleis han skal te seg når det er andre menneske til stades.

I tillegg til meg arbeider sju andre som BPA for Terje – med ulike timetal. Til saman arbeider vi 54 timar i veka for Terje.

Sist oppdatert 26.04.2018
Skrive av Wenche Bankhaug Michelsen

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs