Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Barne- og ungdomsarbeidar i SFO

I denne filmen fortel ein barne- og ungdomsarbeidar om arbeidet sitt. Ho kjem inn på emne som kor barne- og ungdomsarbeidaren jobbar, kva ho må ha kunnskap om, og eigenskapar som det er viktig at ein barne- og ungdomsarbeidar har.

Barne- og ungdomsarbeider på SFO

Oppgåver til filmen

 1. Kva for verdi meiner barne- og ungdomsarbeidaren du møter her, at utdanning har?
 2. Ho seier at barn treng å lære å løyse konfliktar. Diskuter korleis dette kan gjerast.
 3. På kva måte kan barn lære empati?
 4. Korleis bør ein møte barn som er i sorg?
 5. Korleis kan barne- og ungdomsarbeidaren gi barna tryggleik?
 6. Barne- og ungdomsarbeidaren i filmen fortel om observasjon. Kva er det?
  Lag ei teikning eller ein collage som viser kva du trur det er viktig å observere.
 7. Ho fortel at det er viktig å reflektere over det ein gjer. Kva betyr det?
 8. Korleis bør vaksne oppføre seg mot barn? Kva seier barne- og ungdomsarbeidaren i filmen, og kva meiner du?
 9. Diskuter kva for fordelar ein kan ha av at det er arbeidstakarar med ulik kulturbakgrunn på ein arbeidsplass.
 10. Ofte møter barne- og ungdomsarbeidaren barn frå ulike kulturar. Kva for omsyn må ein ta da?
Sist oppdatert 26.11.2018
Skrive av Guri Bente Hårberg, Trine Merethe Paulsen og Lillian Brønseth

Læringsressursar

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeidaren

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs