Hopp til innhald

Verktøykassa – for elevar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kva skal eg bli?

Kva har du lyst til å jobbe med i framtida? I dette emnet har vi samla portrett av nokre yrke du kan velje. Sjå filmane og finn ut korleis du kan utdanne deg til draumejobben din.

Yrka innen restaurant- og matfag

Innanfor restaurant- og matfaga kan du utdanne deg til mange spennande og kreative yrke. Bransjen veks i stor skala, både nasjonalt og internasjonalt, og det er eit stort behov for arbeidskraft.

Læringsressursar

Yrka innen restaurant- og matfag