Hopp til innhald

Verktøykassa – for elevar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kva skal eg bli?

Kva har du lyst til å jobbe med i framtida? I dette emnet har vi samla portrett av nokre yrke du kan velje. Sjå filmane og finn ut korleis du kan utdanne deg til draumejobben din.

Yrke innan naturbruk

I dette emnet får du ei innføring i arbeidsoppgåvene innanfor dei ulike naturbruksyrka. Du lærer om likskapar og ulikskapar i yrkesutøvinga i ulike typar naturbruk og om kva slags utdanning du treng. Kva er du flink til, og kva skal du leggje vekt på når du skal velje yrke?

Læringsressursar

Yrke innan naturbruk