Hopp til innhald

Verktøykassa – for elev

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kritisk tenking og kjeldekritikk

Å kunne tenkje kritisk er ein føresetnad når du skal utforske og utvikle kunnskap om ulike fenomen. Her får du tips til korleis du kan vurdere informasjon frå ulike kjelder.

Læringsressursar

Kritisk tenking og kjeldekritikk