Hopp til innhald

Verktøykassa – for elevar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Kommunikasjon, dialog og debatt

Kommunikasjon er viktig for all mellommenneskeleg aktivitet. God kommunikasjon handlar om at du uttrykker deg slik at andre forstår kva du meiner. Du må også kunne lytte til, forstå og vurdere andre sine synspunkt.

Læringsressursar

Kommunikasjon, dialog og debatt