Hopp til innhald

Verktøykassa – for elev

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Press og stress

Som ung opplever du press frå både lærarar, foreldre og vener, men ofte er det dei forventningane du har til deg sjølv som skaper mest stress. Her får du nokre tips til korleis du kan møte press og stress i kvardagen.

Læringsressursar

Press og stress