Hopp til innhald

Verktøykassa – for elevar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Dokumenter, rapporter og presenter

Når du har utført eit arbeid eller utforska eit fenomen, er det viktig å dokumentere kva du har gjort. Det gir deg moglegheit til å reflektere over det du har lært. Her får du tips til korleis du utformar rapportar, og korleis du presenterer det du har funne ut, for andre.

Læringsressursar

Dokumenter, rapporter og presenter