Hopp til innhald

Verktøykassa – for elevar

Kva vil det seie å arbeide utforskande? Korleis kan du lære betre? Kva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finn både elevar og lærerar ressursar som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståing.

Psykisk helse

Psykisk helse handlar om korleis vi har det med oss sjølve, og korleis vi taklar opp- og nedturar i livet. I samarbeid med Skuleprogrammet VIP har vi samla informasjon og råd om psykisk helse for elevar og lærarar.

Læringsressursar

Psykisk helse

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar